HP LaserJet Enterprise M605 series - Automatický postup pro odstraňování uvíznutých médií

background image

Automatický postup pro odstraňování uvíznutých médií

Funkce automatického postupu vám pomáhá při odstraňování uvíznutých médií; na ovládacím panelu

zobrazuje podrobný postup. Po každém kroku produkt zobrazuje pokyny dalšího kroku, dokud nedokončíte

všechny kroky postupu.