HP LaserJet Enterprise M605 series - Obnovení výrobního nastavení z integrovaného webového serveru HP (pouze zařízení připojená k síti)

background image

Obnovení výrobního nastavení z integrovaného webového serveru HP (pouze

zařízení připojená k síti)

1.

Otevřete integrovaný webový server HP EWS:

a.

4řádkové ovládací panely: Zobrazte displej ovládacího panelu pro zjištění IP adresy.

Dotykové ovládací panely: Na hlavní obrazovce ovládacího panelu produktu stisknutím tlačítka

Síť zobrazte IP adresu nebo název hostitele produktu.

b.

Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu nebo název hostitele v přesném

tvaru, v jakém se zobrazil na ovládacím panelu zařízení. Na klávesnici počítače stiskněte klávesu

Enter

. Spustí se server EWS.

POZNÁMKA:

Jestliže webový prohlížeč při pokusu o otevření integrovaného webového serveru

(EWS) zobrazí zprávu Existuje problém s certifikátem zabezpečení tohoto webu, klikněte na

možnost Pokračovat na tento web (nedoporučujeme).

Pokud vyberete možnost Pokračovat na tento web (nedoporučujeme), při procházení

integrovaného webového serveru (EWS) zařízení HP nehrozí poškození počítače.

2.

Otevřete kartu Obecné.

3.

V levé části obrazovky klikněte na položku Obnovení výrobního nastavení.

4.

Klikněte na tlačítko Obnovit.

POZNÁMKA:

Po dokončení obnovení se produkt automaticky restartuje.

90

Kapitola 6 Řešení problémů

CSWW

background image

Na ovládacím panelu produktu se zobrazí zpráva „Dochází

kazeta“ nebo „Kazeta je téměř prázdná“

Dochází kazeta: Produkt signalizuje nedostatek toneru v kazetě. Skutečná doba zbývající životnosti tonerové

kazety se může lišit. Zvažte pořízení náhradní kazety pro případ, kdy by kvalita tisku přestala být přijatelná.

Zatím není nutné tonerovou kazetu vyměnit.

Kazeta je téměř prázdná: Produkt signalizuje stav, kdy je úroveň obsahu tonerové kazety velmi nízká.

Skutečná doba zbývající životnosti tonerové kazety se může lišit. Zvažte pořízení náhradní kazety pro případ,

kdy by kvalita tisku přestala být přijatelná. Dokud nedojde ke snížení kvality tisku na nepřijatelnou úroveň,

tonerovou kazetu není nutné v tuto chvíli měnit.

Jakmile se u tonerové kazety HP zobrazí zpráva Téměř prázdné, skončí u ní platnost záruky HP Premium

Protection Warranty.

Změna nastavení „Téměř prázdné“

Můžete změnit způsob reakce produktu při nízké úrovni spotřebního materiálu. Při instalaci nové tonerové

kazety není tato nastavení nutné znovu měnit.

1.

Stiskněte tlačítko Domů na ovládacím panelu produktu.

2.

Otevřete následující nabídky:

Spotřební materiál

Správa spotřebního materiálu

Nastavení spotřebního materiálu

Černá tisková kazeta

nebo

Kazety s barevným tonerem

Nastavení Téměř prázdné

3.

Vyberte jednu z následujících možností:

Výběrem možnosti

Zastavit

lze produkt nastavit tak, aby přestal tisknout, když kazeta dosáhne

prahové hodnoty Téměř prázdné.

Výběrem možnosti

Výzva k pokračování

lze produkt nastavit tak, aby přestal tisknout, když kazeta

dosáhne prahové hodnoty Téměř prázdné. Výzvu můžete potvrdit nebo můžete kazetu vyměnit a

pokračovat v tisku.

Pokud vyberete možnost

Pokračovat

, produkt vás upozorní, že je tonerová kazeta téměř prázdná.

Tisk bude bez interakce pokračovat i za nastavení Téměř prázdné. Důsledkem může být

neuspokojivá kvalita tisku.

U produktů s možností faxu

Je-li zařízení nastaveno na možnost

Zastavit

nebo

Výzva k pokračování

, existuje určité riziko, že se faxy po

obnovení tisku nevytisknou. Tento případ může nastat, pokud zařízení během čekání přijalo více faxů, než je

jeho paměť schopna pojmout.

Vyberete-li pro tonerovou kazetu možnost

Pokračovat

, může zařízení po dosažení hodnoty Téměř prázdné

dále bez přerušení tisknout faxy, může však dojít ke snížení kvality tisku.

CSWW