HP LaserJet Enterprise M605 series - Počítač nekomunikuje s produktem

background image

Počítač nekomunikuje s produktem

1.

Ověřte síťovou komunikaci zadáním příkazu ping v síti.

a.

Otevřete příkazový řádek v počítači:

CSWW

Řešení potíží s kabelovou sítí 123

background image

V systému Windows klikněte na tlačítka Start a Spustit, zadejte řetězec cmd a stiskněte

tlačítko

Enter

.

V systému OS X vyberte možnosti Applications (Aplikace), Utilities (Nástroje) a poté

Terminal (Terminál).

b.

Zadejte příkaz ping následovaný IP adresou produktu.

c.

Pokud se v okně zobrazí časy připojování, znamená to, že síť funguje.

2.

Jestliže se provedení příkazu ping nezdařiIo, zkontrolujte, zda jsou zapnuty síťové rozbočovače a zda

jsou síťová nastavení, produkt a počítač nakonfigurovány pro stejnou síť.