Nápověda pro HP LaserJet Enterprise M605 series

background image

Uživatelská příručka

LaserJet Enterprise M604, M605, M606

www.hp.com/support/ljM604

www.hp.com/support/ljM605

www.hp.com/support/ljM606

M604n

M605n

M604dn

M605dn

M606dn

M605x

M606x

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606

Uživatelská příručka

background image

Autorská práva a licence

© 2015 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez

předchozího písemného souhlasu zakázány

kromě případů, kdy to povoluje autorský

zákon.

Změna informací obsažených v tomto

dokumentu je vyhrazena.

Jediné záruky na výrobky HP a služby jsou

uvedeny ve výslovných prohlášeních o záruce

dodaných s těmito výrobky a službami. Z

tohoto dokumentu nelze vyvozovat další

záruky. Společnost HP není odpovědná za

technické nebo textové chyby nebo opomenutí

obsažená v tomto dokumentu.

Číslo dílu: E6B67-90921

Edition 1, 4/2015

Ochranné známky

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

a

PostScript

®

jsou ochranné známky společnosti

Adobe Systems Incorporated.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky

společnosti Apple Computer, Inc. registrované

v USA a dalších zemích / oblastech. iPod je

ochranná známka společnosti Apple Computer,

Inc. iPod je určen pouze pro legální kopírování

či kopírování autorizované držitelem

autorských práv. Nekraďte hudbu.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP a

Windows Vista® jsou v USA registrované

ochranné známky společnosti Microsoft

Corporation.

UNIX

®

je registrovaná ochranná známka

sdružení Open Group.

background image

Obsah

1 Přehled produktu .......................................................................................................................................... 1

Zobrazení produktu ............................................................................................................................................... 1

Pohled na produkt zepředu ................................................................................................................. 2
Pohled na produkt zezadu .................................................................................................................. 3
Porty rozhraní ...................................................................................................................................... 4
Zobrazení ovládacího panelu (4řádkový ovládací panel, pouze u modelů „n“ a „dn“) ..................... 4
Zobrazení ovládacího panelu (dotykový ovládací panel, pouze u modelů „x“) ................................. 5

Technické údaje o produktu .................................................................................................................................. 8

Technické údaje ................................................................................................................................... 8
Podporované operační systémy ....................................................................................................... 10
Řešení mobilního tisku ...................................................................................................................... 12
Rozměry produktu ............................................................................................................................ 12

Rozměry produktů v okamžiku prodeje ......................................................................... 13
Rozměry vstupního a výstupního příslušenství ............................................................. 15
Rozměry vzorových kombinací produktů s volitelným příslušenstvím ........................ 18

První kombinace ........................................................................................... 19
Druhá kombinace ......................................................................................... 19
Třetí kombinace ............................................................................................ 20

Spotřeba energie, elektrické specifikace a akustické emise ........................................................... 21
Rozsah provozního prostředí ............................................................................................................ 22

Nastavení hardwaru produktu a instalace softwaru .......................................................................................... 23

2 Zásobníky papíru ......................................................................................................................................... 25

Naplnění zásobníku 1 .......................................................................................................................................... 26

Úvod ................................................................................................................................................... 26
Zásobník 1 – orientace papíru ........................................................................................................... 28

Naplnění zásobníku 2 a zásobníků na 500 listů .................................................................................................. 29

Úvod ................................................................................................................................................... 29
Zásobník 2 a zásobníky na 500 listů – orientace papíru .................................................................. 31

Naplnění volitelného vysokokapacitního zásobníku na 1500 listů .................................................................... 32

Úvod ................................................................................................................................................... 32
Plnění zásobníku ............................................................................................................................... 32

CSWW

iii

background image

Naplnění volitelného zásobníku na vlastní média .............................................................................................. 34

Úvod ................................................................................................................................................... 34
Konfigurace produktu pro použití zásobníku na vlastní média ....................................................... 34
Naplnění zásobníku na vlastní média papírem ................................................................................ 35
Orientace papíru v zásobníku na vlastní média ................................................................................ 36

Plnění obálek ....................................................................................................................................................... 37

Úvod ................................................................................................................................................... 37
Orientace obálky ............................................................................................................................... 38

3 Spotřební materiál, příslušenství a díly ......................................................................................................... 39

Objednávka spotřebního materiálu, příslušenství a dílů .................................................................................... 40

Objednávání ....................................................................................................................................... 40
Spotřební materiál a příslušenství ................................................................................................... 40
Díly pro samoobslužnou opravu zákazníkem .................................................................................. 41

Výměna tonerových kazet ................................................................................................................................... 43

Úvod ................................................................................................................................................... 43
Informace o tonerové kazetě ............................................................................................................ 43
Vyjměte a vložte zpět kazetu. .......................................................................................................... 44

Výměna zásobníku svorek .................................................................................................................................. 48

Úvod ................................................................................................................................................... 48
Vyjmutí a nahrazení zásobníku svorek ............................................................................................. 48

4 Tisk ............................................................................................................................................................ 49

Tiskové úlohy (systém Windows) ........................................................................................................................ 50

Tisk (Windows) .................................................................................................................................. 50
Automatický tisk na obě strany (Windows) ...................................................................................... 51
Ruční oboustranný tisk (Windows) ................................................................................................... 51
Tisk více stránek na list (Windows) ................................................................................................... 52
Výběr typu papíru (Windows) ............................................................................................................ 52
Další tiskové úlohy ............................................................................................................................ 52

Tiskové úlohy (OS X) ............................................................................................................................................ 54

Tisk (OS X) .......................................................................................................................................... 54
Automatický oboustranný tisk (OS X) ............................................................................................... 54
Ruční oboustranný tisk (OS X) ........................................................................................................... 54
Tisk více stránek na list (OS X) .......................................................................................................... 55
Výběr typu papíru (OS X) ................................................................................................................... 55
Další tiskové úlohy ............................................................................................................................ 55

Uložení tiskových úloh v produktu pro pozdější tisk .......................................................................................... 56

Úvod ................................................................................................................................................... 56
Vytvoření uložené úlohy (Windows) ................................................................................................. 56
Vytvoření uložené úlohy (OS X) ........................................................................................................ 57

iv

CSWW

background image

Tisk uložené úlohy ............................................................................................................................ 58
Odstranění uložené úlohy ................................................................................................................. 58

Mobilní tisk ........................................................................................................................................................... 60

Úvod ................................................................................................................................................... 60
Tisk pomocí protokolů Wi-Fi Direct a NFC ........................................................................................ 60
HP ePrint prostřednictvím e-mailu ................................................................................................... 60
Software HP ePrint ............................................................................................................................ 61
AirPrint ............................................................................................................................................... 61
tisk integrovaný do systému Android ............................................................................................... 62

Tisk z portu USB ................................................................................................................................................... 63

Úvod ................................................................................................................................................... 63
Povolení tisku z portu USB ................................................................................................................ 63
Tisk dokumentů z jednotky USB ....................................................................................................... 64

5 Správa produktu ......................................................................................................................................... 65

Pokročilá konfigurace pomocí integrovaného webového serveru HP (EWS) ..................................................... 66

Úvod ................................................................................................................................................... 66
Přístup k integrovanému webovému serveru HP (EWS) .................................................................. 66
Funkce integrovaného webového serveru HP .................................................................................. 67

Karta Informace .............................................................................................................. 67
Karta Obecné ................................................................................................................... 68
Karta Tisk ........................................................................................................................ 68
Karta Odstraňování problémů ........................................................................................ 69
Karta Zabezpečení .......................................................................................................... 69
Karta Webové služby HP ................................................................................................. 70
Karta Připojení do sítě .................................................................................................... 70
Seznam Další odkazy ...................................................................................................... 72

Pokročilá konfigurace pomocí nástroje HP Utility pro operační systém OS X ................................................... 73

Spuštění nástroje HP Utility .............................................................................................................. 73
Funkce nástroje HP Utility ................................................................................................................. 73

Konfigurace nastavení sítě IP .............................................................................................................................. 75

Odmítnutí sdílení tiskárny ................................................................................................................. 75
Zobrazení nebo změna nastavení sítě .............................................................................................. 75
Přejmenování produktu v síti ............................................................................................................ 75
Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího panelu ............................................ 76
Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv6 pomocí ovládacího panelu ............................................ 76
Nastavení rychlosti připojení a duplexu ........................................................................................... 77

Funkce zabezpečení produktu ............................................................................................................................ 79

Úvod ................................................................................................................................................... 79
Bezpečnostní pokyny ........................................................................................................................ 79
Zabezpečení protokolu IP ................................................................................................................. 79

CSWW

v

background image

Přiřazení nebo změna systémového hesla pomocí integrovaného webového serveru ................. 79
Přihlášení k produktu ........................................................................................................................ 80
Podpora šifrování: Vysoce výkonné zabezpečené pevné disky HP ................................................. 80
Uzamčení formátoru ......................................................................................................................... 81

Úsporné nastavení ............................................................................................................................................... 82

Úvod ................................................................................................................................................... 82
Tisk v režimu EconoMode ................................................................................................................. 82
Nastavení časovače režimu spánku a konfigurace produktu pro spotřebu energie do 1 wattu .... 82

HP Web Jetadmin ................................................................................................................................................. 84
Aktualizace softwaru a firmwaru ........................................................................................................................ 85

6 Řešení problémů ......................................................................................................................................... 87

Zákaznická podpora ............................................................................................................................................ 88
Systém nápovědy na ovládacím panelu ............................................................................................................. 89
Obnovení výchozích nastavení z výroby ............................................................................................................. 90

Úvod ................................................................................................................................................... 90
Obnovení výrobního nastavení z ovládacího panelu produktu ........................................................ 90
Obnovení výrobního nastavení z integrovaného webového serveru HP (pouze zařízení
připojená k síti) .................................................................................................................................. 90

Na ovládacím panelu produktu se zobrazí zpráva „Dochází kazeta“ nebo „Kazeta je téměř prázdná“ ........... 91

Změna nastavení „Téměř prázdné“ .................................................................................................. 91

U produktů s možností faxu ........................................................................................... 91

Objednání spotřebního materiálu ..................................................................................................... 92

Produkt nepodává papír nebo dochází k chybám ............................................................................................... 93

Úvod ................................................................................................................................................... 93
Produkt nepodává papír ................................................................................................................... 93
Produkt podává více listů papíru. ..................................................................................................... 93

Odstranění uvíznutého papíru ............................................................................................................................. 94

Úvod ................................................................................................................................................... 94
Místa uvíznutí .................................................................................................................................... 94
Automatický postup pro odstraňování uvíznutých médií ................................................................ 95
Dochází k častému nebo opakujícímu se uvíznutí papíru? ............................................................... 95
Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku 1 ................................................................................. 96
Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku 2 a ze zásobníků na 500 listů .................................... 96
Odstranění papíru uvíznutého ve volitelném velkokapacitním zásobníku na 1500 listů ............... 98
Odstranění uvíznutého papíru v oblasti tonerové kazety .............................................................. 100
Odstranění uvíznutí papíru v zadní výstupní přihrádce ................................................................. 103
Odstranění uvíznutého papíru z oblasti fixační jednotky .............................................................. 104
Odstranění uvíznutí papíru ve výstupní přihrádce ......................................................................... 109
Odstranění uvíznutého papíru z duplexní jednotky ....................................................................... 109
Odstranění papíru uvíznutého v podavači obálek .......................................................................... 111

vi

CSWW

background image

Odstranění uvíznutého papíru ze schránky s 5 přihrádkami ......................................................... 112
Odstranění uvíznutého papíru ze sešívačky/stohovače ................................................................ 114

Odstranění uvíznutého papíru ze stohovače nebo sešívačky/stohovače ................... 114
Odstranění uvíznutých svorek ze sešívačky/stohovače .............................................. 116

Zlepšení kvality tisku ........................................................................................................................................ 118

Úvod ................................................................................................................................................ 118
Tisk pomocí jiného programu ......................................................................................................... 118
Kontrola nastavení typu papíru pro tiskovou úlohu ...................................................................... 118

Kontrola nastavení typu papíru (Windows) ................................................................. 118
Kontrola nastavení typu papíru (OS X) ......................................................................... 118

Kontrola stavu tonerové kazety ..................................................................................................... 119
Čištění zařízení ................................................................................................................................ 119

Tisk čisticí stránky ........................................................................................................ 119

Vizuální kontrola tonerové kazety ................................................................................................. 120
Kontrola papíru a tiskového prostředí ........................................................................................... 120

Krok 1: Použití papíru odpovídajícího specifikacím společnosti HP ............................ 120
Krok 2: Kontrola prostředí ............................................................................................ 120
Krok třetí: Nastavení zarovnání jednotlivých zásobníků papíru .................................. 121

Vyzkoušení odlišného ovladače tisku ............................................................................................. 121

Řešení potíží s kabelovou sítí ............................................................................................................................ 123

Úvod ................................................................................................................................................ 123
Špatné fyzické připojení .................................................................................................................. 123
Počítač používá nesprávnou IP adresu produktu ........................................................................... 123
Počítač nekomunikuje s produktem ............................................................................................... 123
Produkt používá nesprávný odkaz a nastavení duplexní sítě ....................................................... 124
Nové softwarové aplikace mohou způsobovat problémy s kompatibilitou .................................. 124
Počítač nebo pracovní stanice mohou být nesprávně nastaveny ................................................. 124
Produkt je zakázán nebo jsou ostatní nastavení sítě nesprávná .................................................. 124

Rejstřík ........................................................................................................................................................ 125

CSWW

vii

background image

viii

CSWW

background image

1