HP LaserJet Enterprise M605 series - Introducció

background image

Introducció

Si la grapadora es queda sense grapes, les tasques es continuen enviant cap a la grapadora/apiladora, però

no es grapen.

Per adquirir cartutxos de grapes, aneu a la HP Parts Store a

www.hp.com/buy/parts

.

Taula 3-1

Informació sobre el cartutx de grapes

Element

Descripció

Número de referència

Cartutx de 1.000 grapes

Proporciona tres cartutxos de grapes

Q3216A