HP LaserJet Enterprise M605 series - Informació del cartutx de tòner

background image

Informació del cartutx de tòner

Aquest producte indica quan un cartutx de tòner arriba a un nivell baix o molt baix. La vida útil real restant del

cartutx de tòner por variar. Tingueu en compte la possibilitat de tenir un cartutx de recanvi disponible per

instal·lar-lo quan la qualitat d'impressió deixi de ser acceptable.

Per adquirir cartutxos o comprovar la compatibilitat del cartutx amb el producte, aneu a HP SureSupply a

www.hp.com/go/suresupply

. Desplaceu-vos fins al final de la pàgina i verifiqueu que la informació sobre el

país/la regió és correcta.

Capacitat

Número de cartutx

Número de referència

Cartutx de tòner LaserJet original negre HP

81A

81A

CF281A

Cartutx de tòner LaserJet original negre

d'alt rendiment HP 81X

NOTA:

només models M605 i M606

81X

CF281X

NOTA:

Els cartutxos de tòner d'alta capacitat contenen més tòner que els cartutxos estàndard per

augmentar el rendiment de pàgines. Trobareu més informació a

www.hp.com/go/learnaboutsupplies

.

No retireu el cartutx de tòner de l'embalatge fins que arribi el moment de substituir-lo.

ATENCIÓ:

Per a evitar que es malmeti el cartutx de tòner, no l'exposeu a la llum durant més d'uns quants

minuts. Cobriu el tambor de tractament d'imatges si el cartutx de tòner s'ha de treure del producte durant un

període de temps llarg.

La il·lustració següent mostra els components del cartutx de tòner.

44

Capítol 3 Subministraments, accessoris i peces

CAWW

background image

1

4

3

2

1

Protector de plàstic

2

Xip de memòria

3

Cinta de segellat

4

Tambor d'imatges

ATENCIÓ:

No toqueu el tambor d'imatges. Les ditades poden provocar problemes de qualitat d'impressió.

ATENCIÓ:

Si us taqueu la roba amb tòner, fregueu la taca amb un drap sec i renteu la roba amb aigua freda.

L’aigua calenta fixa el tòner al teixit.

NOTA:

A la caixa del cartutx de tòner podeu trobar informació sobre el reciclatge de cartutxos de tòner

usats.