HP LaserJet Enterprise M605 series - Extracció i substitució dels cartutxos

background image

Extracció i substitució dels cartutxos

1.

Obriu la tapa superior.

CAWW

Substituïu el cartutx de tòner de color

45

background image

2.

Agafeu el cartutx de tòner usat per la maneta i estireu-la cap

a fora per extreure'l.

3.

Traieu el cartutx de tòner nou de la bossa protectora. Deseu

tot el material d'embalatge per reciclar el cartutx de tòner

usat.

4.

Agafeu els dos costats del cartutx de tòner i sacsegeu-lo 5 o 6

cops.

46

Capítol 3 Subministraments, accessoris i peces

CAWW

background image

5.

Traieu la protecció del cartutx de tòner.

6.

Estireu de la pestanya taronja per treure'n la cinta de segellat.

Traieu completament la cinta de segellat del cartutx.

7.

Alineeu el cartutx de tòner amb la ranura i inseriu-lo al

producte.

CAWW

Substituïu el cartutx de tòner de color

47

background image

8.

Tanqueu la coberta superior.

9.

Embaleu el cartutx de tòner usat, la protecció i la cinta de

segellat en la capsa en la qual venia el cartutx nou.

Als EUA i Canadà, a la capsa s'inclou una etiqueta d'enviament

amb franqueig pagat. Per a altres països/regions, aneu a

www.hp.com/recycle

per imprimir una etiqueta d'enviament

amb franqueig pagat.

Enganxeu l'etiqueta d'enviament amb franqueig pagat a la

capsa i torneu el cartutx usat a HP per reciclar-lo.

48

Capítol 3 Subministraments, accessoris i peces

CAWW