HP LaserJet Enterprise M605 series - Orientació del paper a la safata de paper personalitzada

background image

Orientació del paper a la safata de paper personalitzada

Quan feu servir un paper per al qual calgui una orientació específica, carregueu-lo d'acord amb la informació

de la taula següent.

Tipus de paper

Impressió a una sola cara

Impressió dúplex

Amb capçalera, preimprès o perforat.

Cara avall

Vora superior cap a la part frontal de la safata

2

Cara amunt

Vora inferior cap a la part frontal de la safata

2

36

Capítol 2 Safates de paper

CAWW