HP LaserJet Enterprise M605 series - Introducció

background image

Introducció

A continuació s'explica com configurar el producte per fer servir la safata de paper personalitzada opcional

(número de referència: F2G75A) i com carregar-hi paper. La safata de paper personalitzada només encaixa a

la posició Safata 2 i admet paper d'una mida més reduïda que la safata estàndard a la posició Safata 2. Admet

les mides de paper següents:

Informe

5 x 7

5 x 8

A5

A6

B6 (JIS)

Postal doble japonesa girada

Postal doble (JIS)

NOTA:

La grapadora no admet cap de les mides de paper admeses per la safata de paper personalitzada. El

comunicador dúplex automàtic admet la mida A5 quan el paper està col·locat amb la vora curta per davant,

però no admet cap altra de les mides admeses per la safata de paper personalitzada.