HP LaserJet Enterprise M605 series - Orientació del paper a la safata 2 i a les safates per a 500 fulls

background image

Orientació del paper a la safata 2 i a les safates per a 500 fulls

Si s'instal·la un comunicador dúplex o una grapadora/apiladora, el producte altera l'organització de les

imatges a cada pàgina. Quan feu servir un paper per al qual calgui una orientació específica, carregueu-lo

d'acord amb la informació de la taula següent.

Tipus de paper

Impressió a una sola cara,

sense grapadora/

apiladora

Impressió a les dues cares,

sense grapadora/

apiladora

Impressió a una sola cara,

amb la grapadora/

apiladora

Impressió a les dues cares,

amb la grapadora/

apiladora

Amb capçalera, preimprès

o perforat.

Cara avall

Vora superior cap a la part

frontal de la safata

2

Cara amunt

Vora inferior cap a la part

frontal de la safata

2

Cara avall

Vora inferior cap a la part

frontal de la safata

2

Cara amunt

Vora superior cap a la part

frontal de la safata

2

CAWW

Càrrega de la safata 2 i de les safates per a 500 fulls

31