HP LaserJet Enterprise M605 series - Orientació del paper a la safata 1

background image

Orientació del paper a la safata 1

Si s'instal·la un comunicador dúplex o una grapadora/apiladora, el producte altera l'organització de les

imatges a cada pàgina. Quan feu servir un paper per al qual calgui una orientació específica, carregueu-lo

d'acord amb la informació de la taula següent.

Tipus de paper

Impressió a una sola cara,

sense grapadora/

apiladora

Impressió a les dues cares,

sense grapadora/

apiladora

Impressió a una sola cara,

amb la grapadora/

apiladora

Impressió a les dues cares,

amb la grapadora/

apiladora

Amb capçalera, preimprès

o perforat.

Cara amunt

Marge superior mirant cap

al producte

Cara avall

Marge inferior mirant cap al

producte

Cara amunt

Marge inferior mirant cap al

producte

Cara avall

Marge superior mirant cap

al producte

28

Capítol 2 Safates de paper

CAWW