HP LaserJet Enterprise M605 series - Introducció

background image

Introducció

Comproveu els següents elements per determinar si el producte s'està comunicant amb la xarxa. Abans de

començar, imprimiu una pàgina de configuració des del tauler de control del producte i busqueu l'adreça IP

del producte que apareix en aquesta pàgina.

Mala connexió física

L'ordinador utilitza una adreça IP de producte incorrecta per al producte

L'ordinador no pot establir comunicació amb el producte

El producte utilitza paràmetres incorrectes de velocitat d'enllaç i d'impressió a doble cara (dúplex) per a

la xarxa

Els programaris nous podrien provocar problemes de compatibilitat

El vostre ordinador o estació de treball podria no haver-se configurat correctament

El producte està desactivat o bé hi ha altres paràmetres de xarxa incorrectes

NOTA:

HP no admet connexió en xarxa d'igual a igual, ja que aquesta característica és una funció dels

sistemes operatius Microsoft i no dels controladors d'impressió d'HP. Per a obtenir més informació, accediu al

lloc web de Microsoft

www.microsoft.com

.