HP LaserJet Enterprise M605 series - Restauració de la configuració original des del servidor web incrustat d’HP (només productes connect

background image

Restauració de la configuració original des del servidor web incrustat d'HP (només

productes connectats a la xarxa)

1.

Obriu el servidor web incrustat d'HP (EWS):

a.

Taulers de control de 4 línies: trobareu l'adreça IP a la pantalla del tauler de control.

Taulers de control de la pantalla tàctil: a la pantalla d’inici del tauler de control del producte,

toqueu el botó Xarxa per mostrar l'adreça IP o el nom d'host.

b.

Obriu un navegador web i, a la línia de l'adreça, escriviu l'adreça IP o el nom de l'amfitrió

exactament igual que apareix al tauler de control del producte. Premeu la tecla

Retorn

al teclat de

l'ordinador. S'obre l'EWS.

NOTA:

Si el navegador web mostra el missatge S'ha produït un problema amb el certificat de

seguretat d'aquest lloc web en intentar obrir l'EWS, feu clic a Continua a aquest lloc web (no

recomanat).

Si escolliu Continua a aquest lloc web (no recomanat), l'ordinador no tindrà cap problema mentre

navegueu a l'EWS del producte d'HP.

2.

Obriu la pestanya General.

3.

A la part esquerra de la pantalla, feu clic a Restaura paràmetres de fàbrica.

4.

Feu clic al botó Restaura.

NOTA:

El producte es reiniciarà automàticament quan l'operació de restauració hagi finalitzat.

92

Capítol 6 Resolució de problemes

CAWW

background image

Al tauler de control del producte apareix el missatge "El cartutx

està baix" o "El cartutx està molt baix"

El cartutx està baix: el producte indica quan un cartutx de tòner arriba a un nivell baix. La vida útil restant

real del cartutx de tòner pot variar. Teniu en compte la possibilitat de tenir un recanvi disponible per

instal·lar-lo quan la qualitat d'impressió deixi de ser acceptable. No cal substituir el cartutx de tòner en

aquest moment.

El cartutx està molt baix: el producte indica quan un cartutx de tòner arriba a un nivell molt baix. La vida útil

restant real del cartutx de tòner pot variar. Teniu en compte la possibilitat de tenir un recanvi disponible per

instal·lar-lo quan la qualitat d'impressió deixi de ser acceptable. No cal substituir el cartutx de tòner en

aquest moment tret que la qualitat d'impressió ja no sigui acceptable.

Quan un cartutx de tòner d'HP arriba al nivell molt baix, també finalitza la garantia de protecció Premium

d'HP corresponent a aquest cartutx de tòner.

Canvi dels paràmetres "Molt baix"

Podeu canviar la reacció del producte quan els subministraments arriben al nivell Molt baix. No és necessari

tornar a configurar aquests paràmetres quan s'instal·la un nou cartutx de tòner.

1.

Premeu el botó d'inici al tauler de control del producte.

2.

Obriu els menús següents:

Subministraments

Gestiona submin

Configuració de subministrament

Cartutx negre

o

Cartutxos de color

Paràmetres Molt baix

3.

Seleccioneu una d'aquestes opcions:

Seleccioneu l'opció

Atura't

perquè el producte deixi d'imprimir quan el cartutx arribi al llindar Molt

baix.

Seleccioneu l'opció

Demana continuar

perquè el producte deixi d'imprimir quan el cartutx arribi al

llindar Molt baix. En aquest cas, podreu confirmar el missatge o canviar el cartutx per continuar la

impressió.

Seleccioneu l'opció

Continua

perquè, quan se sobrepassi el paràmetre Molt baix, el producte us

avisi que el nivell del cartutx és molt baix i continuï imprimint sense necessitat de cap acció per

part vostra. En aquest cas, pot ser que la qualitat d'impressió no sigui satisfactòria.

Productes amb funcionalitat de fax

Si el producte es configura a l'opció

Atura't

o

Demana continuar

, hi ha risc que els faxos no s'imprimeixin quan

el producte reprengui la impressió. Això pot passar si el producte ha rebut més faxos que els que accepta la

memòria mentre el producte es trobava en espera.

El producte pot imprimir faxos sense interrupció quan passa el llindar de molt baix si heu seleccionat l'opció

Continua

per al cartutx de tòner, però la qualitat d'impressió es pot veure reduïda.

CAWW