HP LaserJet Enterprise M605 series - Proveu amb un altre controlador d’impressió

background image

Proveu amb un altre controlador d'impressió

Proveu un altre controlador d'impressió si imprimiu des d'un programa i les pàgines impreses presenten

línies als gràfics, si hi falta text, si hi falten gràfics, si tenen un format incorrecte o si s'hi han substituït tipus

de lletra.

Descarregueu-vos qualsevol dels controladors següents des del lloc web d'HP:

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

.

122 Capítol 6 Resolució de problemes

CAWW

background image

Controlador HP PCL 6

Se subministra com a controlador predeterminat al CD del producte. Aquest

controlador s'instal·la automàticament si no en seleccioneu cap altre.

Recomanat per a tots els entorns Windows.

Proporciona la millor velocitat, qualitat d'impressió i compatibilitat amb

característiques del producte per a la major part d'usuaris

Desenvolupat per alinear amb la interfície de dispositiu gràfic (GDI) del Windows

per obtenir la millor velocitat en entorns Windows

És possible que no sigui totalment compatible amb programaris de tercers o

personalitzats basats en PCL 5

Controlador HP UPD PS

Recomanat per a la impressió amb programari Adobe

®

o amb altres programaris de

gràfics de gran intensitat.

Ofereix compatibilitat per a les necessitats d'impressió amb l'emulació PostScript o

per a fonts PostScript flash

HP UPD PCL 5

Recomanat per a tasques d'impressió d'oficina generals en entorns Windows.

Compatible amb versions PCL anteriors i productes HP LaserJet més antics.

La millor opció per imprimir des de programari de tercers o personalitzat.

La millor opció quan es treballa en entorns mixtes, que exigeixen la configuració

del producte a PCL 5 (UNIX, Linux, servidor).

Dissenyat per utilitzar-se en entorns corporatius Windows, per tenir un sol

controlador per a diversos models de producte.

Opció prioritària per imprimir en diversos models de producte des d'un ordinador

Windows portàtil.

HP UPD PCL 6

Recomanat per a imprimir en tots els entorns de Windows

Proporciona la millor velocitat, qualitat d'impressió i compatibilitat amb

característiques de la impressora per a la major part d'usuaris

Desenvolupat per a alinear amb la interfície de dispositiu gràfic (GDI) del Windows

per a obtenir la millor velocitat en entorns Windows

És possible que no sigui totalment compatible amb programaris de tercers o

personalitzats basats en PCL 5

CAWW

Millora de la qualitat d'impressió 123