HP LaserJet Enterprise M605 series - Introducció

background image

Introducció

Si el producte té problemes de qualitat d'impressió, proveu les solucions següents seguint l'ordre amb què

les presentem per solucionar el problema.

Impressió des d'un altre programa

Comprovació del tipus de paper per al treball d'impressió

Comprovació de l'estat del cartutx de tòner

Neteja del producte

Inspecció visual del cartutx del tòner

Comprovació del paper i de l'entorn d'impressió

Proveu amb un altre controlador d'impressió