HP LaserJet Enterprise M605 series - Comprovació del paràmetre de tipus de paper (Mac OS X)

background image

Comprovació del paràmetre de tipus de paper (Mac OS X)

1.

Feu clic al menú File (Fitxer) i, després, feu clic a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Seleccioneu el producte.

CAWW

Millora de la qualitat d'impressió 119

background image

3.

Feu clic a Show Details (Mostra detalls) i, a continuació, feu clic al menú Media & Quality (Material i

qualitat) o al menú Paper/Quality (Paper/qualitat).

4.

Seleccioneu un tipus a la llista desplegable Media-type (Tipus de material).

5.

Feu clic al botó Print (Imprimeix).