HP LaserJet Enterprise M605 series - Selecció del tipus de paper (OS X)

background image

Selecció del tipus de paper (OS X)

1.

Feu clic al menú File (Fitxer) i, després, feu clic a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Seleccioneu el producte.

3.

Feu clic a Show Details (Mostra detalls) i, a continuació, feu clic al menú Media & Quality (Material i

qualitat) o al menú Paper/Quality (Paper/qualitat).

4.

Seleccioneu un tipus a la llista desplegable Media-type (Tipus de material).

5.

Feu clic al botó Print (Imprimeix).