HP LaserJet Enterprise M605 series - Impressió manual a les dues cares (OS X)

background image

Impressió manual a les dues cares (OS X)

NOTA:

Aquesta funció està disponible si instal·leu el controlador d'impressió d'HP. És possible que no

estigui disponible si utilitzeu AirPrint.

1.

Feu clic al menú File (Fitxer) i, després, feu clic a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Seleccioneu el producte.

3.

Feu clic a Show Details (Mostra detalls) i, a continuació, feu clic al menú Manual Duplex (Dúplex

manual).

4.

Feu clic a la casella Manual Duplex (Dúplex Manual) i seleccioneu una opció d'enquadernació.

5.

Feu clic al botó Print (Imprimeix).

6.

Aneu al producte i traieu els fulls de paper en blanc de la safata 1.

7.

Recupereu la pila impresa de la safata de sortida i col·loqueu-la a la safata d'entrada amb la cara

impresa avall.

8.

Si se us demana, toqueu el botó del tauler de control que calgui per continuar.

56

Capítol 4 Impressió

CAWW