HP LaserJet Enterprise M605 series - Impressió de diverses pàgines per full (OS X)

background image

Impressió de diverses pàgines per full (OS X)

1.

Feu clic al menú File (Fitxer) i, després, feu clic a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Seleccioneu el producte.

3.

Feu clic a Show Details (Mostra detalls) i, a continuació, feu clic al menú Layout (Disseny).

4.

A la llista desplegable Pages per Sheet (Pàgines per full), trieu el número de pàgines que voleu imprimir

en cada full.

5.

A la secció Layout Direction (Direcció del disseny), seleccioneu l'ordre i la disposició de les pàgines en el

full.

6.

Al menú Borders (Marges), seleccioneu el tipus de marge que s'ha d'imprimir al voltant de cada pàgina

del full.

7.

Feu clic al botó Print (Imprimeix).