HP LaserJet Enterprise M605 series - Impressió automàtica a les dues cares (OS X)

background image

Impressió automàtica a les dues cares (OS X)

NOTA:

Aquesta informació fa referència als productes que disposen d'un comunicador dúplex automàtic.

NOTA:

Aquesta funció està disponible si instal·leu el controlador d'impressió d'HP. És possible que no

estigui disponible si utilitzeu AirPrint.

1.

Feu clic al menú File (Fitxer) i, després, feu clic a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Seleccioneu el producte.

3.

Feu clic a Show Details (Mostra detalls) i, a continuació, feu clic al menú Layout (Disseny).

4.

Seleccioneu una opció d'enquadernació de la llista desplegable Two-Sided (A dues cares).

5.

Feu clic al botó Print (Imprimeix).