HP LaserJet Enterprise M605 series - Eliminar una tasca emmagatzemada

background image

Eliminar una tasca emmagatzemada

Quan s'envia una feina emmagatzemada a la memòria del producte,el producte sobreescriu qualsevol feina

anterior amb el mateix nom d'usuari i de feina. Si no hi ha una tasca ja emmagatzemada amb el mateix nom

d'usuari i de tasca,i el producte necessita espai addicional,és possible que el producte elimini altres tasques

emmagatzemades,començant per les més antigues. Podeu canviar el nombre de tasques que pot

emmagatzemar el producte des del menú

Configuració general

del tauler de control del producte.

60

Capítol 4 Impressió

CAWW

background image

Utilitzeu aquest procediment per a eliminar una feina emmagatzemada a la memòria del producte.

1.

Toqueu o premeu el botó d'inici al tauler de control del producte.

2.

Seleccioneu

Recupera de la memòria del dispositiu

.

3.

Seleccioneu el nom de la carpeta on està emmagatzemada la feina.

4.

Seleccioneu el nom de la tasca i,a continuació,seleccioneu el botó

Suprimeix

.

5.

Si la tasca és privada o està codificada,introduïu el PIN o la contrasenya i seleccioneu el botó

Suprimeix

.

CAWW

Emmagatzematge de tasques d'impressió al producte per imprimir-les més tard

61