HP LaserJet Enterprise M605 series - Creació d’una tasca emmagatzemada (OS X)

background image

Creació d'una tasca emmagatzemada (OS X)

Podeu emmagatzemar tasques al producte per imprimir-les en qualsevol moment.

CAWW

Emmagatzematge de tasques d'impressió al producte per imprimir-les més tard

59

background image

1.

Feu clic al menú File (Fitxer) i,després,feu clic a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Seleccioneu el producte al menú Printer (Impressora).

3.

Per defecte,el controlador d'impressió mostra el menú Copies & Pages (Còpies i pàgines). Obriu la llista

desplegable de menús i feu clic al menú Emmagatzematge de tasques.

4.

A la llista desplegable Mode,seleccioneu el tipus de tasca emmagatzemada.

Tasques personals i d'impressió de prova: Feu una còpia de prova d'una tasca i,a

continuació,imprimiu-ne més còpies.

Tasca personal: La tasca no s'imprimeix fins que no ho sol·liciteu al tauler de control del producte.

Si assigneu un número d'identificació personal (PIN) a la tasca,heu de proporcionar el PIN necessari

al tauler de control.

Còpia ràpida: Imprimiu el nombre sol·licitat de còpies d'una tasca i guardeu-ne una còpia a la

memòria del producte per poder-la tornar a imprimir més endavant.

Tasca emmagatzemada: Emmagatzemeu una tasca al producte i permeteu que altres usuaris

imprimeixin la tasca en qualsevol moment. Si assigneu un número d'identificació personal (PIN) a

la tasca,la persona que imprimeix la tasca ha d'introduir el PIN necessari al tauler de control.

5.

Si voleu utilitzar un nom d'usuari o un nom de tasca personalitzat,feu clic al botó Personalitzat i,tot

seguit,introduïu el nom d'usuari o el nom de la tasca.

Si ja hi ha una tasca emmagatzemada amb el mateix nom,seleccioneu quina opció voleu fer servir.

Utilitza el nom de la tasca + (1-99): Afegeix un número exclusiu al final de cada nom de tasca.

Substitueix el fitxer existent: Sobreescriu la tasca emmagatzemada existent amb la nova.

6.

Si heu seleccionat l'opció Tasca emmagatzemada o Tasca personal al pas 3,podeu protegir la tasca

amb un PIN. Escriviu un número de 4 dígits al camp Utilitza PIN per imprimir. Quan una altra persona

intenti imprimir aquesta tasca,el producte li sol·licitarà que introdueixi aquest número PIN.

7.

Feu clic al botó Imprimeix per processar la tasca.