HP LaserJet Enterprise M605 series - Característiques d’HP Utility

background image

Característiques d'HP Utility

La barra d'eines de l'HP Utility inclou els següents elements:

Devices (Dispositius): feu clic en aquest botó per mostrar o amagar els productes Mac que ha trobat

l'HP Utility.

All Settings (Tots els paràmetres): feu clic en aquest botó per tornar a la vista principal de l'HP Utility.

HP Support (Servei d'assistència d'HP): feu clic en aquest botó per obrir el navegador i anar al lloc web

del servei d'assistència d'HP.

Supplies (Subministraments): feu clic en aquest botó per obrir el lloc web d'HP SureSupply.

Registration (Registre): feu clic en aquest botó per obrir el lloc web de registre d'HP.

Recycling (Reciclatge): feu clic en aquest botó per obrir el lloc web del programa de reciclatge HP Planet

Partners.

L'HP Utility consta de pàgines que s'obren quan es fa clic a la llista Tots els paràmetres. A la taula següent es

descriuen les tasques disponibles amb l'HP Utility.

Element

Descripció

Estat dels subministraments

Mostra l'estat dels subministraments del producte i proporciona enllaços per encarregar

subministraments en línia.

Informació del dispositiu

Mostra informació sobre el producte actualment seleccionat.

Càrrega de fitxer

Transfereix fitxers de l'ordinador al producte.

Carrega tipus de lletra

Transfereix fitxers de tipus de lletra de l'ordinador al producte.

HP Connected

Accessos al lloc web d'HP Connected.

Actualitzar microprogramari

Transfereix un fitxer d'actualització del microprogramari al producte.

NOTA:

Aquesta opció només està disponible després d'obrir el menú Vista i seleccionar

l'opció Mostra opcions avançades.

CAWW

Configuració avançada amb HP Utility per a l'OS X

75

background image

Element

Descripció

Ordres

Envia caràcters especials o tecles d'ordre d'impressió al producte després de la tasca

d'impressió.

NOTA:

Aquesta opció només està disponible després d'obrir el menú Vista i seleccionar

l'opció Mostra opcions avançades.

Gestió dels subministraments

Configura la forma en què el producte ha de comportar-se quan els subministraments estan

arribant al final de la seva vida útil estimada.

Configuració de les safates

Canvia els paràmetres predeterminats de les safates.

Dispositius de sortida

Gestiona els paràmetres dels accessoris de sortida opcionals.

Mode dúplex

Activa el mode d'impressió a dos cares automàtic.

Densitat de tòner i mode econòmic Configura els paràmetres per estalviar tòner.

Alertes per correu electrònic

Configura alertes per correu electrònic automàtiques per a determinades condicions del

producte, com ara quan cal reemplaçar els subministraments, les safates són buides, les

portes són obertes o s'ha produït un embús de paper.

Resolució

Defineix la resolució d'impressió per defecte.

Protegeix ports directes

Inhabilita la impressió a través del port USB o paral·lel.

Tasques emmagatzemades

Gestiona les tasques d'impressió emmagatzemades al disc dur del producte.

Network Settings (Paràmetres de

xarxa)

Configura els paràmetres de xarxa, com ara els paràmetres d' IPv4 i IPv6.

Paràmetres addicionals

Proporciona accés al servidor web incrustat d'HP.

76

Capítol 5 Gestió del producte

CAWW