HP LaserJet Enterprise M605 series - Pestanya Solució de problemes

background image

Pestanya Solució de problemes

Taula 5-4

Pestanya Solució de problemes del servidor web incrustat d’HP

Menú

Descripció

Solució de problemes generals

Permet triar entre una sèrie d'informes i proves que us ajudaran a resoldre problemes

amb el producte.

Ajuda en línia

Obteniu Codis QR i enllaços web a pàgines amb solucions per al producte.

Dades de diagnosi

NOTA:

Aquest element només està

disponible si s'ha definit una contrasenya

d'administrador a la pestanya Seguretat.

Exporta informació del producte a un fitxer que pot ajudar en l'anàlisi en detall de

problemes.

Calibratge/Neteja

(Només productes de color)

Permet habilitar la funció de neteja automàtica, crear i imprimir la pàgina de neteja i

seleccionar una opció per calibrar el producte de forma immediata.

Actualització de codi

Descarrega fitxers d'actualització de microprogramari del producte i els instal·la.

Restaura paràmetres fàbrica

Restableix la configuració del producte amb els valors predeterminats de fàbrica.