HP LaserJet Enterprise M605 series - Pestanya Informació

background image

Pestanya Informació

Taula 5-1

Pestanya Informació del servidor web incrustat d’HP

Menú

Descripció

Estat del dispositiu

Mostra l'estat del producte i la duració restant estimada dels subministraments d'HP. La

pàgina també indica el tipus i mida del paper establert per a cada safata. Per a canviar

els paràmetres per defecte, feu clic a l’enllaç Modifiqueu els paràmetres.

Registre de tasques

Mostra un resum de totes les tasques que ha processat el producte.

Pàgina de configuració

Mostra la informació de la pàgina de configuració.

Pàgina d'estat dels subministraments

Mostra l'estat dels consumibles del producte.

Pàgina de registre d’incidències

Mostra una llista amb tots els errors i les incidències del producte. Utilitzeu l'enllaç HP

Instant Support (a la secció Altres enllaços de totes les pàgines del servidor web

incrustat d’HP) per a connectar-vos a un conjunt de pàgines web dinàmiques que us

ajudaran a solucionar problemes. En aquestes pàgines també es mostren els serveis

addicionals que hi ha disponibles pel producte.

pàgina d’utilització

Mostra un resum del número de pàgines que ha imprès el producte, agrupades per mida,

tipus i camí d'impressió del paper.

Informació del dispositiu

Indica el nom de la xarxa del producte, l'adreça i informació sobre el model. Per

personalitzar aquestes entrades, feu clic a Informació del dispositiu a la pestanya

General.

Instantània tauler de control

Mostra una imatge de la pantalla actual del tauler de control.

Impressió

Permet carregar un fitxer preparat per a imprimir des de l'ordinador. El producte fa

servir la configuració d'impressió predeterminada per a imprimir el fitxer.

Informes i pàgines imprimibles

Mostra una llista amb els informes i les pàgines internes del producte. Seleccioneu un o

varis elements per a imprimir-los o visualitzar-los.

CAWW

Configuració avançada amb el servidor web incrustat d'HP (EWS)

69