HP LaserJet Enterprise M605 series - Pestanya General

background image

Pestanya General

Taula 5-2

Pestanya General del servidor web incrustat d’HP

Menú

Descripció

Alertes

Permet configurar alertes per correu electrònic per a diferents incidències del producte i

dels subministraments.

Menú Administració del tauler de control

Mostra l’estructura del menú

Administració

al tauler de control.

NOTA:

Aquesta pantalla permet configurar paràmetres, o el servidor web

incrustat d'HP proporciona més opcions de configuració avançades que les que estan

disponibles mitjançant el menú

Administració

.

Enviament automàtic

Configura el producte de forma que enviï a adreces concretes missatges de correu

electrònic automàtics referents a la configuració del dispositiu i als subministraments.

Edita altres enllaços

Afegeix o personalitza un enllaç a un altre lloc web. Aquest enllaç apareix a la secció

Altres enllaços de totes les pàgines del servidor web incrustat d'HP.

Informació de comanda

Permet introduir informació sobre la comanda de cartutxos de tòner de recanvi. Aquesta

informació apareix a la pàgina d'estat dels subministraments.

Informació del dispositiu

Anomena el producte i li assigna un número d'actiu. Indiqueu el nom del contacte

principal que rebrà informació del producte.

Idioma

Estableix l'idioma de la informació del servidor web incrustat d'HP.

Data i hora

Estableix la data i l'hora o les sincronitza amb un servidor horari de la xarxa.

Paràmetres d'energia

Estableix o edita una hora d'activació, una hora d'hibernació i el retard per a hibernació

del producte. Permet establir un programa diferent per a cada dia de la setmana i per als

dies festius.

També permet establir les interaccions amb el producte que faran que surti del mode

d'hibernació.

Còpia de seguretat i Restaura

Crea un fitxer de còpia de seguretat que inclou les dades del producte i de l’usuari. Si cal,

feu servir aquest fitxer per a restaurar les dades del producte.

Restaura paràmetres fàbrica

Restableix la configuració del producte amb els valors predeterminats de fàbrica.

Instal·lador de solucions

Instal·la programes de programari extern que permeten millorar la funcionalitat del

producte.

Actualització de codi

Descarrega fitxers d'actualització de microprogramari del producte i els instal·la.

Serveis d'estadístiques

Proporciona informació de connexió sobre serveis d'estadístiques de tasques de tercers.