HP LaserJet Enterprise M605 series - Llista Altres enllaços

background image

Llista Altres enllaços

NOTA:

Per configurar els enllaços que s'han de visualitzar a la llista Altres enllaços, utilitzeu el menú Edita

altres enllaços de la pestanya General. Els següents són els enllaços per defecte.

Taula 5-8

Llista Altres enllaços del servidor web incrustat d'HP

Menú

Descripció

Suport del producte

Permet connectar-se al lloc web d'assistència del producte, des d'on podeu accedir a la

informació d'ajuda de diversos temes.

Compreu subministraments

Permet connectar-se al lloc web SureSupply d'HP, on podeu rebre informació sobre les

opcions disponibles per adquirir subministraments originals d'HP, com ara cartutxos de

tòner i paper.

HP Instant Support

Permet connectar-se al lloc web d'HP per trobar solucions als problemes relacionats

amb el producte.

74

Capítol 5 Gestió del producte

CAWW