HP LaserJet Enterprise M605 series - Fitxa Xarxa

background image

Fitxa Xarxa

Utilitzeu la pestanya Treball xarxa per configurar i protegir els paràmetres de la xarxa del producte quan

estigui connectat a una xarxa basada en IP. Si el producte està connectat a altres tipus de xarxa, aquesta

pestanya no apareix.

Taula 5-7

Pestanya Treball xarxa del servidor web incrustat d’HP

Menú

Descripció

Paràmetres TCP/IP

Permet configurar la configuració TCP/IP per a les xarxes IPv4 i IPv6.

NOTA:

Les opcions de configuració disponibles depenen del model del servidor

d'impressió.

Configuració de la xarxa

Permet configurar els paràmetres IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC i SNMP, en funció del

model del servidor d'impressió.

Altres paràmetres

Permet configurar els serveis i protocols d'impressió generals que admet el servidor

d'impressió. Les opcions disponibles depenen del model del servidor d'impressió, però

poden incloure l'actualització del microprogramari, les cues d'LPD, la configuració USB,

la informació de suport i la freqüència d'actualització.

AirPrint

Permet habilitar, configurar i inhabilitar la impressió de xarxa dels productes admesos

per Apple.

Seleccioneu idioma

Permet canviar l'idioma de visualització del servidor web incrustat d'HP. Aquesta pàgina

es visualitza si les pàgines web admeten diversos idiomes. Opcionalment, seleccioneu

els idiomes admesos a la configuració de preferència d'idioma del navegador.

72

Capítol 5 Gestió del producte

CAWW

background image

Taula 5-7

Pestanya Treball xarxa del servidor web incrustat d’HP (continuació)

Menú

Descripció

Configuració

Permet visualitzar i restaurar la configuració de seguretat actual als valors per defecte

de fàbrica.

Permet configurar els paràmetres de seguretat mitjançant l'Assistent de configuració de

seguretat.

NOTA:

No utilitzeu l'Assistent de configuració de seguretat per configurar paràmetres

de seguretat mitjançant aplicacions d'administració de xarxes, com ara l'HP Web

Jetadmin.

Autorització

Permet controlar l'utilització i la gestió de la configuració d'aquest producte, incloses les

funcions següents:

Configurar o canviar la contrasenya d'administrador per controlar l'accés als

paràmetres de configuració.

Sol·licitar, instal·lar i administrar certificats digitals al servidor d'impressió HP

Jetdirect.

Limitat l'accés de l'amfitrió a aquest producte mitjançant una Llista de control

d'accés (ACL) (només per als servidors d'impressió seleccionats a les xarxes IPv4).

Protocols de gestió

Permet configurar i gestionar els protocols de seguretat d'aquest producte, incloses les

funcions següents:

Definir el nivell de gestió de seguretat del servidor web incrustat d'HP i controlar el

tràfic HTTP i HTTPS.

Configurar el funcionament de l'SNMP (Protocol simple d'administració de xarxes).

Habilitar i inhabilitar els agents SNMP v1/v2c o SNMP v3 al servidor d'impressió.

Controlar l'accés mitjançant protocols que podrien no ser segurs, com ara

protocols d'impressió, serveis d'impressió, protocols de detecció, serveis de

resolució de noms i protocols de gestió de la configuració.

Autenticació 802.1X

(només per als models d'HP Jetdirect

seleccionats)

Permet configurar els paràmetres d'autenticació 802.1X al servidor d'impressió Jetdirect

segons convingui per autenticar el client a la xarxa, i restaurar els paràmetres

d'autenticació 802.1X als valors per defecte de fàbrica.

ATENCIÓ:

Si es canvien els paràmetres d'autenticació 802.1X, el producte podria

quedar-se sense connexió. Per recuperar la connexió, és possible que calgui restablir el

servidor d'impressió a l'estat per defecte de fàbrica i tornar a instal·lar el producte.

IPsec/tallafoc

(només per als models d'HP Jetdirect

seleccionats)

Veure o configurar una política de tallafoc o una política d'IPsec/tallafoc.

Agent de notificació

(només per als models d'HP Jetdirect

seleccionats)

Permet habilitat i inhabilitar l'Agent de notificació del dispositiu HP, definir el servidor de

configuració i configurar l'autenticació mútua mitjançant certificats.

Estadíst. de xarxa

Permet visualitzar les estadístiques de xarxa recopilades i emmagatzemades al servidor

d'impressió HP Jetdirect.

Informació protocol

Permet visualitzar una llista de paràmetres de configuració de xarxa al servidor

d'impressió HP Jetdirect per a cada protocol.

Pàgina de configuració

Permet visualitzar la pàgina de configuració d'HP Jetdirect, que inclou informació de

configuració i d'estat.

CAWW

Configuració avançada amb el servidor web incrustat d'HP (EWS)

73