HP LaserJet Enterprise M605 series - Gestió del producte

background image

Gestió del producte

Configuració avançada amb el servidor web incrustat d'HP (EWS)

Configuració avançada amb HP Utility per a l'OS X

Configuració dels paràmetres IP de xarxa

Característiques de seguretat del producte

Paràmetres d’estalvi

HP Web Jetadmin

Actualització del programari i el microprogramari

Per a més informació:

Aneu a

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

.

L'ajuda integral d'HP per al producte inclou la informació següent:

Instal·lació i configuració

Instruccions d'ús

Resolució de problemes

Descàrrega d'actualitzacions de programari

Informació per unir-se a fòrums de suport tècnic

Obtenció d'informació normativa i sobre la garantia

CAWW

67