HP LaserJet Enterprise M605 series - Vista posterior del producte

background image

Vista posterior del producte

1

2

4

9

7

8

5

6

3

1

Coberta de l'accessori de sortida

2

Safata de sortida posterior

3

Etiqueta del número de sèrie i número de producte

4

Coberta de l'accessori dúplex (només model n)

5

Connexió elèctrica

6

Formatador (conté els ports de la interfície)

7

Coberta del formatador

8

Compartiment d'integració de maquinari (per connectar-hi accessoris i dispositius de tercers)

9

Accessori d'impressió dúplex automàtic (inclòs amb els models dn i x, opcional per al model n)

CAWW

Vistes del producte

3