HP LaserJet Enterprise M605 series - Vista del tauler de control (tauler de control amb pantalla tàctil, només per als models x)

background image

Vista del tauler de control (tauler de control amb pantalla tàctil, només per als

models x)

NOTA:

Inclineu el tauler de control per facilitar-ne la visualització.

La pantalla d'inici dóna accés a les funcions del producte i indica l'estat actual.

Torneu a la pantalla inicial en qualsevol moment tocant el botó d'inici . Torneu a la pantalla inicial tocant el

botó d'inici de la vora inferior del tauler de control del producte o tocant el botó d'inici de la cantonada

superior esquerra de la majoria de pantalles.

NOTA:

Les funcions que apareixen a la pantalla d'inici poden variar segons la configuració del producte.

CAWW

Vistes del producte

5

background image

2

3

4

5 6

7

8

9

1

10

11

1

Estat del producte

La línia d'estat proporciona informació sobre l'estat general del producte.

2

Logotip d'HP o botó

d'inici

A qualsevol pantalla que no sigui la pantalla d'inici, el logotip d'HP canvia a un botó d'inici

.

Toqueu el botó d'inici

per tornar a la pantalla d'inici.

3

Botó Atura

Toqueu el botó Atura per posar en pausa la tasca actual. S'obrirà la pantalla

Estat de la tasca

,

mitjançant la qual podreu cancel·lar o continuar la tasca.

4

Botó

Inicia sessió

o

Tanca sessió

Toqueu el botó

Inicia sessió

per a accedir a funcions de seguretat.

Toqueu el botó

Tanca sessió

per tancar la sessió del producte. El producte restablirà totes les

opcions a la configuració per defecte.

5

Botó Selecció idioma

Toqueu el botó Selecció idioma per seleccionar l'idioma per al tauler de control del producte.

6

Botó Hibernació

Toqueu el botó Hibernació per posar el producte en mode d'hibernació.

7

Botó Xarxa

Toqueu el botó Xarxa per obtenir informació sobre la connexió de xarxa.

8

Botó Ajuda

Toqueu el botó Ajuda per obrir el sistema d'ajuda incrustat.

9

Barra de desplaçament

Utilitzeu la barra de desplaçament per veure una llista de totes les funcions disponibles.

6

Capítol 1 Descripció general del producte

CAWW

background image

10

Funcions

Segons la configuració del producte, les funcions que apareixen en aquesta zona poden incloure els

elements següents:

Desa a memòria del dispositiu

Recupera des d'USB

Recupera de mem. del dispos.

Estat tasca

Subministraments

Safates

Administració

Manteniment del dispositiu

11

Botó d'inici

Toqueu el botó d'inici

per tornar en qualsevol moment a la pantalla inicial del producte.

CAWW

Vistes del producte

7