HP LaserJet Enterprise M605 series - Sistemes operatius compatibles

background image

Sistemes operatius compatibles

La informació següent és vàlida per als productes específics de controladors d'impressió del Windows PCL 6 i

l'OS X i també per al CD d'instal·lació del programari que s'inclou amb el producte.

Windows: el CD d'instal·lació del programari HP instal·la la versió 3 del controlador "HP PCL.6" o "HP PCL 6",

en funció del sistema operatiu Windows, juntament amb programari opcional quan s'aplica la instal·lació

completa del programari. Descarregueu-vos la versió 4 del controlador d'impressió "HP PCL-6" des del lloc

web d'assistència per a aquest producte:

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

.

Ordenadors Mac i OS X: aquest producte és compatible amb els ordinadors Mac i els dispositius mòbils

d'Apple. El controlador d'impressió i la utilitat d'impressió OS X es poden descarregar d'hp.com i també poden

estar disponibles mitjançant el servei d'actualització del programari d'Apple. El programari d'instal·lació d'HP

per a OS X no se subministra al CD inclòs. Seguiu aquests passos per descarregar el programari d'instal·lació

per a OS X:

1.

Aneu a

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

.

2.

Seleccioneu Support Options (Opcions de suport) i, tot seguit, seleccioneu Drivers, Software &

Firmware (Controladors, programari i microprogramari) a Download Options (Opcions de

descàrrega).

3.

Feu clic a la versió del sistema operatiu i, a continuació, feu clic al botó Download (Descarrega).

Sistema operatiu

Controlador instal·lat

Notes

Windows® XP SP3 de 32 bits

El controlador d'impressió específic del

producte "HP PCL.6" s'instal·la en aquest

sistema operatiu com a part de la

instal·lació bàsica del programari.

L'instal·lador bàsic instal·la només el

controlador.

La instal·lació completa del programari no

és compatible amb aquest sistema

operatiu.

Utilitzeu controladors UPD per a sistemes

operatius de 64 bits.

Microsoft va retirar el suport estàndard

per al Windows XP a l'abril de 2009.

HP continuarà fent tot el que sigui possible

per proporcionar assistència per al sistema

operatiu XP descatalogat.

Windows Vista® de 32 bits

El controlador d'impressió específic del

producte "HP PCL.6" s'instal·la en aquest

sistema operatiu com a part de la

instal·lació bàsica del programari.

L'instal·lador bàsic instal·la només el

controlador.

La instal·lació completa del programari no

és compatible amb aquest sistema

operatiu.

Utilitzeu controladors UPD per a sistemes

operatius de 64 bits.

Windows Server 2003 SP2 de 32 bits

El controlador d'impressió específic del

producte "HP PCL.6" s'instal·la en aquest

sistema operatiu com a part de la

instal·lació bàsica del programari.

L'instal·lador bàsic instal·la només el

controlador.

La instal·lació completa del programari no

és compatible amb aquest sistema

operatiu.

Utilitzeu controladors UPD per a sistemes

operatius de 64 bits.

Microsoft va retirar el suport estàndard

per al Windows Server 2003 al juliol de

2010. HP continuarà fent tot el que sigui

possible per proporcionar assistència per

al sistema operatiu Server 2003

descatalogat.

10

Capítol 1 Descripció general del producte

CAWW

background image

Sistema operatiu

Controlador instal·lat

Notes

Windows 7 SP1 de 32 bits i 64 bits

El controlador d'impressió específic del

producte "HP PCL 6" s'instal·la en aquest

sistema operatiu com a part de la

instal·lació completa del programari.

Windows 8 de 32 bits i 64 bits

El controlador d'impressió específic del

producte "HP PCL 6" s'instal·la en aquest

sistema operatiu com a part de la

instal·lació completa del programari.

L'assistència per al Windows 8 RT es

proporciona mitjançant el controlador de

la versió 4 de Microsoft IN OS de 32 bits.

Windows 8.1 de 32 bits i 64 bits

El controlador d'impressió específic del

producte "HP PCL 6" s'instal·la en aquest

sistema operatiu com a part de la

instal·lació completa del programari.

L'assistència per al Windows 8.1 RT es

proporciona mitjançant el controlador de

la versió 4 de Microsoft IN OS de 32 bits.

Windows Server 2008 SP2 de 32 bits

El controlador d'impressió específic del

producte "HP PCL.6" s'instal·la en aquest

sistema operatiu com a part de la

instal·lació bàsica del programari.

L'instal·lador bàsic instal·la només el

controlador

La instal·lació completa del programari no

és compatible amb aquest sistema

operatiu.

Windows Server 2008 SP2 de 64 bits

El controlador d'impressió específic del

producte "HP PCL 6" s'instal·la en aquest

sistema operatiu com a part de la

instal·lació completa del programari.

Windows Server 2008 R2, SP 1 de 64 bits

El controlador d'impressió específic del

producte "HP PCL 6" s'instal·la en aquest

sistema operatiu com a part de la

instal·lació completa del programari.

Windows Server 2012 de 64 bits

L'instal·lador del programari no admet

Windows Server 2012, però els

controladors d'impressió dels productes

específics de versió 3 "HP PCL 6" i versió 4

"HP PCL-6" sí que l'admeten.

Descarregueu-vos el controlador des del

lloc web d'HP i utilitzeu l'eina d'addició

d'impressores de Windows per instal·lar-

lo.

Windows Server 2012 R2 de 64 bits

L'instal·lador del programari no admet

Windows Server 2012, però els

controladors d'impressió dels productes

específics de versió 4 "HP PCL 6" i "HP

PCL-6" sí que l'admeten.

Descarregueu-vos el controlador des del

lloc web d'HP i utilitzeu l'eina d'addició

d'impressores de Windows per instal·lar-

lo.

OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion i

OS X 10.9 Mavericks

El controlador d'impressió i la utilitat

d'impressió OS X es poden descarregar

d'hp.com i també poden estar disponibles

mitjançant el servei d'actualització del

programari d'Apple. El programari

d'instal·lació d'HP per a OS X no se

subministra al CD inclòs.

Per a OS X, descarregueu-vos l'instal·lador

complet des del lloc web d'assistència per

a aquest producte.

1.

Aneu a

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

.

2.

Seleccioneu Support Options

(Opcions de suport) i, tot seguit,

seleccioneu Drivers, Software &

Firmware (Controladors,

programari i microprogramari) a

Download Options (Opcions de

descàrrega).

3.

Feu clic a la versió del sistema

operatiu i, a continuació, feu clic al

botó Download (Descarrega).

CAWW

Especificacions del producte

11

background image

NOTA:

Per obtenir una llista dels sistemes operatius admesos, aneu a

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

, on podreu consultar l'ajuda integral d'HP per al

producte.

NOTA:

Per obtenir informació sobre els sistemes operatius del servidor i del client, i sobre la compatibilitat

dels controladors HP UPD PCL6, UPD PCL 5 i UPD PS, aneu a

www.hp.com/go/upd

. En Additional information

(Informació addicional) feu clic a Link to Supported products (Enllaç a productes compatibles).