HP LaserJet Enterprise M605 series - Dimensions dels exemples de combinacions de productes i d’accessoris opcionals

background image

Dimensions dels exemples de combinacions de productes i d'accessoris opcionals

La informació següent és per a exemples de diverses combinacions del producte i d'accessoris. Hi ha altres

combinacions possibles. Utilitzeu la informació quant als accessoris individuals per calcular les dimensions

d'altres combinacions.

18

Capítol 1 Descripció general del producte

CAWW