HP LaserJet Enterprise M605 series - Dimensions del producte

background image

Dimensions del producte

A les il·lustracions següents es mostren les dimensions dels productes en el moment de la venda, dels

accessoris d'entrada i de sortida opcionals i de diversos exemples de configuracions del producte combinat

amb accessoris opcionals.

12

Capítol 1 Descripció general del producte

CAWW