HP LaserJet Enterprise M605 series - Consum d’energia, especificacions elèctriques i emissions acústiques

background image

Consum d'energia, especificacions elèctriques i emissions acústiques

Consulteu

www.hp.com/support/ljM604

,

www.hp.com/support/ljM605

,

www.hp.com/support/ljM606

per

obtenir informació actualitzada.

ATENCIÓ:

Els requisits d'alimentació depenen del país/la regió on es ven el producte. No convertiu les

tensions operatives. Si ho feu, es podria malmetre el producte i s'anul·laria la garantia del producte.

CAWW

Especificacions del producte

21