HP LaserJet Enterprise M605 series - Índex

background image

Índex

A

a doble cara

manual (Mac) 56

a doble cara manual

Mac 56

Windows 53

accessori d'apilament

eliminació d'embussos 115

accessori d'engrapat

eliminació d'embussos 115

accessori d'NFC

número de referència 40

accessori de bústia

eliminació d'embussos 113

accessoris

encàrrec 40

números de referència 40

accessoris d'emmagatzematge USB

impressió des de 65

adreça IPv4 78

adreça IPv6 78

AirPrint 64

ajuda en línia, tauler de control 91

ajuda, tauler de control 91

alimentador de sobres

eliminació d'embussos 112

número de referència 40

alimentador de sobres, càrrega 37

apiladora

número de referència 40

assistència

en línia 90

assistència al client d'HP 90

À

àrea del cartutx de tòner

eliminació d'embussos 101

B

bloqueig

formatadora 83

Bonjour

identificació 68

botó Actualitza

ubicació 5

botó Ajuda

ubicació 4, 5

botó Atura

ubicació 4, 5

botó d'engegat/apagat

ubicació 2

botó d'inici

ubicació 4, 5

botó Hibernació

ubicació 5

botó Inici de sessió

ubicació 5

botó Selecció d'idioma

ubicació 5

botó Tanca sessió

ubicació 5

botó Xarxa

ubicació 5

bústia de diverses safates

número de referència 40

C

càrrega

paper a la safata 1 26

paper a la safata 2 i a les safates

per a 500 fulls 29

càrrega de fitxers, Mac 75

cartutx

número de comanda 49

substitució 44

cartutx de grapes

número de comanda 49

substitució 49

cartutx de tòner

components 44

llindar baix, configuració 93

números de referència 41

substitució 44

ús amb llindar baix 93

cartutxos

números de comanda 44

cartutxos de grapes

números de referència 41

cartutxos de tòner

números de comanda 44

client, assistència

en línia 90

comunicador dúplex

eliminació d'embussos 110

número de referència 40

ubicació 3

configuració d'impressió

servidor web incrustat d’HP 70

configuració de seguretat

servidor web incrustat d'HP 71

configuració de xarxa

servidor web incrustat d'HP 72

configuració general

servidor web incrustat d'HP 70

connexió elèctrica

ubicació 3

consum elèctric

1 watt o menys 84

consumibles

estat, visualització amb HP Utility

per a Mac 75

controladors d'impressió,

compatibles 10

controladors, compatibles 10

CAWW

Índex 127

background image

D

dimensions, producte 12

DIMM

números de referència 40

discs dur

número de referència 40

discs durs

codificats 82

dispositius Android

impressió des de 64

doble cara

manual (Windows) 53

dues cares, impressió a

paràmetres (Windows) 53

dues cares, impressió a les

Windows 53

dúplex (a dues cares), impressió

paràmetres (Windows) 53

E

eines de solució de problemes

servidor web incrustat d'HP 71

embussos 100

accessori d'apilament 115

accessori d'engrapat 115

accessori de bústia 113

alimentador de sobres 112

àrea del cartutx de tòner 101

autonavegació 97

causes dels 97

comunicador dúplex 110

fusor 105

safata 1 98

safata 2 98

safata de sortida 110

safata de sortida posterior 105

safata HCI 100

safata per a 1.500 fulls 100

safates per a 500 fulls 98

ubicacions 96

embussos de paper

ubicacions 96

emmagatzemar,tasques

creació (Windows) 58

emmagatzematge de tasques

amb Windows 58

emmagatzematge,tasca

paràmetres de Mac 59

emmagatzematge,tasques

impressió 60

supressió 60

en línia, assistència 90

encàrrec

subministraments i accessoris

40

energia

consum 21

especificacions

elèctriques i acústiques 21

especificacions acústiques 21

especificacions elèctriques 21

estat

HP Utility, Mac 75

estat del cartutx del tòner 120

estat del producte 4, 5

estat dels subministraments 120

ethernet (RJ-45)

ubicació 4

etiquetes

impressió (Windows) 54

explorador web, requeriments

servidor web incrustat HP 68

Explorer, versions admeses

servidor web incrustat HP 68

F

fonts

càrrega, Mac 75

formatador

ubicació 3

fusor

eliminació d'embussos 105

G

gestió de la xarxa 77

grapadora/apiladora

número de referència 40

grapes a l'accessori d'engrapat

eliminació d'embussos 115

H

HIP (panell del compartiment

d'integració de maquinari)

ubicació 3

HP ePrint 62

HP Utility 75

HP Utility per a Mac

Bonjour 75

característiques 75

HP Utility, OS X 75

HP Web Jetadmin 86

HP, servidor web incrustat (EWS)

característiques 68

I

impressió

des d'accessoris

d'emmagatzematge USB 65

tasques emmagatzemades 60

impressió a dues cares

Mac 56

impressió a les dues cares

manual, Windows 53

paràmetres (Windows) 53

impressió d'accés senzill des d'USB

65

impressió dúplex

Mac 56

impressió dúplex (a dues cares)

Windows 53

impressió mòbil

dispositius Android 64

impressió mòbil, programari

admès 12

impressió NFC 62

impressió NFC (Near Field

Communication) 62

impressió Wi-Fi Direct 62

imprimir a les dues cares

Mac 56

Windows 53

inicia sessió

tauler de control 82

Internet Explorer, versions admeses

servidor web incrustat HP 68

interruptor d'alimentació

ubicació 2

IPsec 81

J

Jetadmin, HP Web 86

K

kits de manteniment

números de referència 41

LL

llista d'altres enllaços

servidor web incrustat d'HP 74

128 Índex

CAWW

background image

llocs web

assistència al client 90

HP Web Jetadmin, descàrrega

86

M

màscara de subxarxa 78

material d'impressió

càrrega a la safata 1 26

memòria

inclosa 8

microprogramari

actualitzar, Mac 75

mode d'hibernació 84

múltiples pàgines per full

impressió (Windows) 54

imprimir (Mac) 57

N

neteja

camí del paper 120

Netscape Navigator, versions

admeses

servidor web incrustat HP 68

número de producte

ubicació 3

número de sèrie

ubicació 3

números de referència

accessoris 40

cartutx de tòner 41

cartutxos de grapes 41

peces de substitució 41

subministraments 41

O

OS X

HP Utility 75

P

pàgines d'informació

servidor web incrustat d'HP 69

pàgines per full

selecció (Windows) 54

seleccionar (Mac) 57

pàgines per minut 8

panell del compartiment d'integració

de maquinari (HIP)

ubicació 3

paper

càrrega de la safata 2 i les safates

per a 500 fulls 29

càrrega de safata 1 26

embussos 97

orientació a la safata 1 28

orientació a la safata 2 i les

safates per a 500 fulls 31

orientació a la safata de paper

personalitzada 36

selecció 121

paper especial

impressió (Windows) 54

paper, encàrrec 40

paper, problemes de recollida

resolució 95

paràmetres

restauració dels de fàbrica 92

paràmetres d'impressió a doble cara

en xarxa, canvi 79

paràmetres de controlador de Mac

emmagatzematge de tasques

59

paràmetres de velocitat de l'enllaç de

xarxa, canvi 79

passarel·la predeterminada,

configuració 78

passarel·la, configuració

predeterminada 78

peces de substitució

números de referència 41

pes, producte 12

port d'impressió USB 2.0 d'alta

velocitat

ubicació 4

port del fax

ubicació 4

port LAN

ubicació 4

port RJ-45

ubicació 4

port USB

habilitació 65

ubicació 4

ports

ubicació 4

ports de la interfície

ubicació 4

ports USB, opcional

números de referència 40

programari

HP Utility 75

programari HP ePrint 63

R

ranura del bloqueig de seguretat

ubicació 4

recanvi

cartutx de tòner 44

requeriments de l'explorador

servidor web incrustat HP 68

requeriments del sistema

servidor web incrustat HP 68

resolució de problemes

problemes de xarxa 124

restaura paràmetres de fàbrica 92

S

safata 1

eliminar embussos 98

orientació del paper 28

safata 2

eliminar embussos 98

safata 2 i safates per a 500 fulls

càrrega 29

orientació del paper 31

safata d'entrada de gran capacitat

per a 1.500 fulls

número de referència 40

safata de gran capacitat, càrrega

32

safata de paper personalitzada

número de referència 40

orientació del paper 36

safata de paper personalitzada,

càrrega 34

safata de sortida

eliminació d'embussos 110

safata de sortida posterior

eliminació d'embussos 105

safata HCI

eliminació d'embussos 100

safata per a 1.500 fulls

eliminació d'embussos 100

safata per a 500 fulls

eliminació d'embussos 98

safates

capacitat 8

incloses 8

ubicació 2

CAWW

Índex 129

background image

safates de paper

números de referència 40

safates de sortida

ubicació 2

safates per a 500 fulls de paper

números de referència 40

seguretat

disc dur codificat 82

seguretat IP 81

serveis web d'HP

activació 72

servidor d'impressió sense cables

número de referència 40

servidor web incrustat

canviar el nom de producte 77

canviar la configuració de xarxa

77

obrir 77

servidor web incrustat (EWS)

assignació de contrasenyes 81

característiques 68

connexió de xarxa 68

servidor web incrustat (EWS) d'HP

connexió de xarxa 68

servidor web incrustat d'HP

canviar la configuració de xarxa

77

configuració de seguretat 71

configuració de xarxa 72

configuració general 70

eines de solució de problemes

71

llista d'altres enllaços 74

pàgines d'informació 69

serveis web d'HP 72

servidor web incrustat d’HP

canviar el nom de producte 77

configuració d'impressió 70

obrir 77

sistemes operatius, compatibles 10

sobres

càrrega a la safata 1 26

orientació 28

sobres, càrrega 37

solució de problemes

embussos 97

problemes d'alimentació del

paper 95

xarxa cablejada 124

sortida, safates

ubicació 2

subministraments

encarregueu 40

llindar baix, configuració 93

números de referència 41

substitució del cartutx de

grapes 49

substitució del cartutx de tòner

44

ús amb llindar baix 93

substitució

cartutx de grapes 49

suport

número de referència 40

supressió

tasques emmagatzemades 60

T

tasques emmagatzemades

creació (Mac) 59

creació (Windows) 58

impressió 60

supressió 60

tasques,emmagatzemades

paràmetres de Mac 59

tauler de control

ajuda 91

ubicació 2

ubicació de les funcions 4, 5

TCP/IP

configuració manual dels

paràmetres IPv4 78

configuració manual dels

paràmetres IPv6 78

teclat

ubicació 2

tècnica, assistència

en línia 90

tipus de paper

seleccionar (Mac) 57

seleccionar (Windows) 54

transparències

impressió (Windows) 54

Ú

ús de l'energia, optimització 84

V

velocitat, optimització 84

X

xarxa

nom de producte, canviar 77

paràmetres, canvi 77

paràmetres, visualització 77

xarxa d'àrea local (LAN)

ubicació 4

xarxes

adreça IPv4 78

adreça IPv6 78

compatibles 8

HP Web Jetadmin 86

màscara de subxarxa 78

passarel·la predeterminada 78

xip de memòria (tòner)

ubicació 44

130 Índex

CAWW

background image
background image

© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*E6B67-90926*

*E6B67-90926*

E6B67-90926