Ajuda HP LaserJet Enterprise M605 series

background image

Guia de l'usuari

LaserJet Enterprise M604, M605, M606

www.hp.com/support/ljM604

www.hp.com/support/ljM605

www.hp.com/support/ljM606

M604n

M605n

M604dn

M605dn

M606dn

M605x

M606x

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606

Guia de l'usuari

background image

Copyright i llicència

© 2015 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Es prohibeix la reproducció, adaptació o

traducció sense el permís previ per escrit,

excepte en els termes que contemplin les lleis

de propietat intel·lectual.

La informació d’aquest document està subjecta

a canvis sense previ avís.

Les úniques garanties pels productes i serveis

de HP s’especifiquen en les declaracions de

garantia expresses que acompanyen els

productes i serveis esmentats. Cap informació

d’aquest document pot ésser considerada com

una garantia addicional. HP no serà

responsable del errors u omissions tècnics o

d’edició que contingui aquest document.

Número de referència: E6B67-90926

Edition 1, 4/2015

Crèdits de marques comercials

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

i

PostScript

®

són marques registrades d'Adobe

Systems Incorporated.

Apple i el logotip d'Apple són marques

comercials d'Apple Computer, Inc., registrades

als Estats Units i a altres països/regions. iPod

és una marca comercial d'Apple Computer, Inc.

iPod només té llicència per a la reproducció

legal o prèvia autorització del titular dels drets

d'autor. No pirategeu música.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i Windows

Vista® són marques de Microsoft Corporation

registrades als EUA.

UNIX

®

és una marca registrada de The Open

Group.

background image

Índex de continguts

1 Descripció general del producte ...................................................................................................................... 1

Vistes del producte ................................................................................................................................................ 1

Vista frontal del producte ................................................................................................................... 2
Vista posterior del producte ............................................................................................................... 3
Ports de la interfície ............................................................................................................................ 4
Vista del tauler de control (tauler de control de 4 línies, només als models n i dn) .......................... 4
Vista del tauler de control (tauler de control amb pantalla tàctil, només per als models x) ............ 5

Especificacions del producte ................................................................................................................................. 8

Especificacions tècniques ................................................................................................................... 8
Sistemes operatius compatibles ...................................................................................................... 10
Solucions d'impressió mòbil ............................................................................................................. 12
Dimensions del producte .................................................................................................................. 12

Dimensions dels productes en el moment de la venda ................................................. 13
Dimensions dels accessoris d'entrada i de sortida ........................................................ 15
Dimensions dels exemples de combinacions de productes i d'accessoris opcionals ... 18

Combinació 1 ................................................................................................ 19
Combinació 2 ................................................................................................ 19
Combinació 3 ................................................................................................ 20

Consum d'energia, especificacions elèctriques i emissions acústiques .......................................... 21
Interval de l'entorn operatiu ............................................................................................................. 22

Configuració del maquinari del producte i instal·lació del programari .............................................................. 23

2 Safates de paper ......................................................................................................................................... 25

Càrrega de la safata 1 .......................................................................................................................................... 26

Introducció ......................................................................................................................................... 26
Orientació del paper a la safata 1 ..................................................................................................... 28

Càrrega de la safata 2 i de les safates per a 500 fulls ........................................................................................ 29

Introducció ......................................................................................................................................... 29
Orientació del paper a la safata 2 i a les safates per a 500 fulls ..................................................... 31

Càrrega de la safata de gran capacitat per a 1.500 fulls opcional ..................................................................... 32

Introducció ......................................................................................................................................... 32
Carregueu la safata ........................................................................................................................... 32

CAWW

iii

background image

Càrrega de la safata de paper personalitzada opcional ..................................................................................... 34

Introducció ......................................................................................................................................... 34
Configuració del producte per a la safata de paper personalitzada ................................................ 34
Càrrega de paper a la safata de paper personalitzada .................................................................... 35
Orientació del paper a la safata de paper personalitzada ............................................................... 36

Càrrega dels sobres ............................................................................................................................................. 37

Introducció ......................................................................................................................................... 37
Orientació del sobre .......................................................................................................................... 38

3 Subministraments, accessoris i peces ........................................................................................................... 39

Comanda de peces, accessoris i subministraments ........................................................................................... 40

Encàrrecs ........................................................................................................................................... 40
Subministraments i accessoris ......................................................................................................... 40
Peces d'autoreparació per part del client ......................................................................................... 41

Substituïu el cartutx de tòner de color ............................................................................................................... 44

Introducció ......................................................................................................................................... 44
Informació del cartutx de tòner ........................................................................................................ 44
Extracció i substitució dels cartutxos ............................................................................................... 45

Substitució del cartutx de grapes ....................................................................................................................... 49

Introducció ......................................................................................................................................... 49
Extracció i substitució dels cartutxos de grapes .............................................................................. 49

4 Impressió .................................................................................................................................................... 51

Tasques d'impressió (Windows) .......................................................................................................................... 52

Com imprimir (Windows) ................................................................................................................... 52
Impressió automàtica a les dues cares (Windows) .......................................................................... 53
Impressió manual a les dues cares (Windows) ................................................................................. 53
Impressió de diverses pàgines per full (Windows) ........................................................................... 54
Selecció del tipus de paper (Windows) ............................................................................................. 54
Tasques d'impressió addicionals ...................................................................................................... 54

Tasques d'impressió (OS X) ................................................................................................................................. 56

Procediment d'impressió (OS X) ....................................................................................................... 56
Impressió automàtica a les dues cares (OS X) .................................................................................. 56
Impressió manual a les dues cares (OS X) ........................................................................................ 56
Impressió de diverses pàgines per full (OS X) .................................................................................. 57
Selecció del tipus de paper (OS X) ..................................................................................................... 57
Tasques d'impressió addicionals ...................................................................................................... 57

Emmagatzematge de tasques d'impressió al producte per imprimir-les més tard .......................................... 58

Introducció ......................................................................................................................................... 58
Creació d'una tasca emmagatzemada (Windows) ............................................................................ 58
Creació d'una tasca emmagatzemada (OS X) ................................................................................... 59

iv

CAWW

background image

Imprimir una tasca emmagatzemada ............................................................................................... 60
Eliminar una tasca emmagatzemada ............................................................................................... 60

Impressió mòbil ................................................................................................................................................... 62

Introducció ......................................................................................................................................... 62
Impressió Wi-Fi Direct i NFC .............................................................................................................. 62
HP ePrint mitjançant correu electrònic ............................................................................................. 62
Programari HP ePrint ........................................................................................................................ 63
AirPrint ............................................................................................................................................... 64
Impressió incorporada per a Android ............................................................................................... 64

Impressió des del port USB ................................................................................................................................. 65

Introducció ......................................................................................................................................... 65
Habilitació del port USB per imprimir ............................................................................................... 65
Impressió de documents USB ........................................................................................................... 66

5 Gestió del producte ...................................................................................................................................... 67

Configuració avançada amb el servidor web incrustat d'HP (EWS) .................................................................... 68

Introducció ......................................................................................................................................... 68
Com accedir al servidor web incrustat d'HP (EWS) ........................................................................... 68
Característiques del servidor web incrustat d' HP ............................................................................ 69

Pestanya Informació ....................................................................................................... 69
Pestanya General ............................................................................................................ 70
Pestanya Impressió ........................................................................................................ 70
Pestanya Solució de problemes ..................................................................................... 71
Pestanya Seguretat ........................................................................................................ 71
Pestanya Serveis web d'HP ............................................................................................. 72
Fitxa Xarxa ...................................................................................................................... 72
Llista Altres enllaços ....................................................................................................... 74

Configuració avançada amb HP Utility per a l'OS X ............................................................................................. 75

Obertura de l'HP Utility ..................................................................................................................... 75
Característiques d'HP Utility ............................................................................................................. 75

Configuració dels paràmetres IP de xarxa .......................................................................................................... 77

Descàrrec per compartir impressora ................................................................................................ 77
Visualització o canvi dels paràmetres de xarxa ............................................................................... 77
Canvi de nom del producte en una xarxa .......................................................................................... 77
Configuració manual dels paràmetres IPv4 TCP/IP des del tauler de control ................................. 78
Configuració manual dels paràmetres IPv6 TCP/IP des del tauler de control ................................. 78
Paràmetres de velocitat d'enllaç i impressió a doble cara ............................................................... 79

Característiques de seguretat del producte ....................................................................................................... 81

Introducció ......................................................................................................................................... 81
Declaracions de seguretat ................................................................................................................ 81
Seguretat IP ....................................................................................................................................... 81

CAWW

v

background image

Assigneu o canvieu la contrasenya del producte mitjançant el servidor web incrustat d'HP ......... 81
Inici de sessió al producte ................................................................................................................. 82
Assistència de codificació: Unitats d'HP High-Performance Secure Hard Disk ................................ 82
Bloqueig de la formatadora .............................................................................................................. 83

Paràmetres d’estalvi ........................................................................................................................................... 84

Introducció ......................................................................................................................................... 84
Impressió amb EconoMode ............................................................................................................... 84
Establiu el temporitzador d'hibernació i configureu el producte per utilitzar 1 watt o menys
de potència ........................................................................................................................................ 84

HP Web Jetadmin ................................................................................................................................................. 86
Actualització del programari i el microprogramari ............................................................................................. 87

6 Resolució de problemes ............................................................................................................................... 89

Assistència al client ............................................................................................................................................. 90
Sistema d'ajuda del tauler de control ................................................................................................................. 91
Restauració dels paràmetres per defecte de fàbrica ......................................................................................... 92

Introducció ......................................................................................................................................... 92
Restauració de la configuració original des del tauler de control de producte ............................... 92
Restauració de la configuració original des del servidor web incrustat d'HP (només
productes connectats a la xarxa) ...................................................................................................... 92

Al tauler de control del producte apareix el missatge "El cartutx està baix" o "El cartutx està molt baix" ...... 93

Canvi dels paràmetres "Molt baix" .................................................................................................... 93

Productes amb funcionalitat de fax ............................................................................... 93

Encàrrec de subministraments ......................................................................................................... 94

El producte no agafa paper o el paper entra malament ..................................................................................... 95

Introducció ......................................................................................................................................... 95
El producte no agafa paper ............................................................................................................... 95
El producte agafa més d'un full de paper alhora ............................................................................. 95

Eliminació d'embussos de paper ......................................................................................................................... 96

Introducció ......................................................................................................................................... 96
Ubicacions d'embussos ..................................................................................................................... 96
Autonavegació per eliminar embussos ............................................................................................ 97
Es produeixen embussos de paper freqüents o periòdics? .............................................................. 97
Eliminació d'embussos de paper a la safata 1 .................................................................................. 98
Eliminació d'embussos a la safata 2 i a les safates per a 500 fulls ................................................. 98
Eliminació d'embussos de paper a la safata de gran capacitat per a 1.500 fulls .......................... 100
Eliminació dels embussos de paper de l'àrea del cartutx de tòner ............................................... 101
Eliminació d'embussos de paper a la safata de sortida posterior ................................................. 105
Eliminació d'embussos de paper a l'àrea del fusor ........................................................................ 105
Eliminació d'embussos de paper a la safata de sortida ................................................................. 110
Eliminació d'embussos de paper al comunicador dúplex .............................................................. 110

vi

CAWW

background image

Eliminació d'embussos de paper a l'alimentador de sobres .......................................................... 112
Eliminació d'embussos de paper a la bústia amb 5 safates .......................................................... 113
Eliminació d'embussos a l'apiladora o a la grapadora/apiladora .................................................. 115

Eliminació d'embussos de paper a l'apiladora o a la grapadora/apiladora ................ 115
Eliminació dels embussos de grapes a la grapadora/apiladora .................................. 117

Millora de la qualitat d'impressió ...................................................................................................................... 119

Introducció ...................................................................................................................................... 119
Impressió des d'un altre programa ................................................................................................ 119
Comprovació del tipus de paper per al treball d'impressió ........................................................... 119

Comprovació del paràmetre de tipus de paper (Windows) ......................................... 119
Comprovació del paràmetre de tipus de paper (Mac OS X) ......................................... 119

Comprovació de l'estat del cartutx de tòner .................................................................................. 120
Neteja del producte ......................................................................................................................... 120

Impressió d'una pàgina de neteja ................................................................................ 120

Inspecció visual del cartutx del tòner ............................................................................................. 121
Comprovació del paper i de l'entorn d'impressió ........................................................................... 121

Primer pas: Ús de paper que compleixi les especificacions d'HP ................................ 121
Segon pas: Comprovació de l'entorn ............................................................................ 121
Pas 3: Configuració de l'alineament de la safata individual ........................................ 122

Proveu amb un altre controlador d'impressió ............................................................................... 122

Solució de problemes de la xarxa cablejada ..................................................................................................... 124

Introducció ...................................................................................................................................... 124
Mala connexió física ........................................................................................................................ 124
L'ordinador utilitza una adreça IP de producte incorrecta per al producte ................................... 124
L'ordinador no pot establir comunicació amb el producte ............................................................ 124
El producte utilitza paràmetres incorrectes de velocitat d'enllaç i d'impressió a doble cara
(dúplex) per a la xarxa .................................................................................................................... 125
Els programaris nous podrien provocar problemes de compatibilitat .......................................... 125
El vostre ordinador o estació de treball podria no haver-se configurat correctament ................ 125
El producte està desactivat o bé hi ha altres paràmetres de xarxa incorrectes ........................... 125

Índex ........................................................................................................................................................... 127

CAWW

vii

background image

viii

CAWW

background image

1