HP LaserJet Enterprise M605 series - HP Web Jetadmin

background image

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin е отличен с награди, водещ в отрасъла инструмент за ефикасно управление на най-

различни мрежови устройства HP, включително принтери, многофункционални устройства и цифрови

изпращащи устройства. С това цялостно решение можете дистанционно да инсталирате, наблюдавате,

поддържате, отстранявате проблеми и защитавате своята среда за печат и работа с изображения, като

увеличавате в крайна сметка производителността чрез икономия на време и разходи и контрол върху

вложените средства.

Периодично излизат надстройки на HP Web Jetadmin, за да осигуряват поддръжка за конкретни

функции на продукта. Посетете

www.hp.com/go/webjetadmin

и щракнете върху връзката Self Help and

Documentation (Самостоятелна помощ и документация), за да научите повече за надстройките.

86

Глава 5 Управление на продукта

BGWW