HP LaserJet Enterprise M605 series - Networking (Работа в мрежа) раздел

background image

Networking (Работа в мрежа) раздел

Използвайте раздела Network (Мрежа), за да конфигурирате и защитите мрежовите настройки за

продукта, когато е свързан в мрежа по протокол IP. Този раздел не се визуализира, ако продуктът е

свързан с други видове мрежи.

Таблица 5-7

Раздел Networking (Работа в мрежа) на вградения уеб сървър на HP

Меню

Описание

Настройки на TCP/IP

Конфигурира TCP/IP настройки за IPv4 и IPv6 мрежи.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Наличните опции за конфигуриране зависят от модела на сървъра за

печат.

Network Settings (Настройки на

мрежата)

Конфигурира IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC и SNMP настройки в зависимост от модела

на сървъра за печат.

Other Settings (Други настройки)

Конфигурира общи протоколи за печат и услуги, поддържани от сървъра за печат.

Наличните опции зависят от модела на сървъра за печат, но могат да включват

актуализиране на фърмуера, LPD опашки, USB настройки, информация за

поддръжка и честота на опресняване.

AirPrint

Активиране, настройка или деактивиране на печат в мрежа от поддържани

продукти на Apple.

Изберете език

Смяна на езика, показван от вградения уеб сървър на HP. Тази страница показва

дали уеб страниците поддържат няколко езика. По избор, изберете поддържаните

езици чрез настройките за предпочитания на език в браузъра.

Настройки

Преглеждане и възстановяване на текущите настройки за защита към фабричните

стойности по подразбиране.

Конфигуриране на настройките за защита с помощта на Съветника за

конфигуриране на защита.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Не използвайте Съветника за конфигуриране на защита, за да

конфигурирате настройките за сигурност чрез приложения за мрежово управление,

като HP Web Jetadmin.

Авторизация

Контрол на управлението на конфигурацията и използването на този продукт,

включително следните:

Задаване или промяна на паролата на администратора за контрол на достъпа

до параметри за конфигуриране.

Искане, инсталиране и управление на цифрови сертификати за сървър за

печат HP Jetdirect.

Ограничаване на достъпа на хост до този продукт чрез списък за контрол на

достъпа (ACL) (само за избрани сървъри в IPv4 мрежи).

BGWW

Разширена конфигурация чрез вградения уеб сървър на HP (EWS)

73

background image

Таблица 5-7

Раздел Networking (Работа в мрежа) на вградения уеб сървър на HP (продължение)

Меню

Описание

Упрв. Протоколи

Конфигурира и управлява протоколи за защита за този продукт, включително

следните:

Настройка на нивото на управление за защита на вградения уеб сървър на HP

и контрол на трафик през HTTP и HTTPS.

Конфигуриране на работата на SNMP (Протокол за управление на прости

мрежи). Активиране или деактивиране на SNMP v1/v2c или SNMP v3 агенти на

сървъра за печат.

Контрол на достъпа чрез протоколи, които може да не са сигурни, например

печатни протоколи, печатни услуги, протоколи за откриване, услуги за

резолюция на имена и протоколи за управление на конфигурации.

802.1X удостоверяване

(Само за някои HP Jetdirect модели)

Конфигурира 802.1X настройки за удостоверяване на сървъра за печат Jetdirect,

които се изискват за клиентско удостоверяване по мрежата и нулиране на 802.1X

настройките за удостоверяване към фабричните стойности по подразбиране.

ВНИМАНИЕ:

При смяна на 802.1X настройките за удостоверяване; продукта може

да изгуби връзката си. За да свърже повторно може да се наложи да нулирате

сървъра за печат към фабрично състояние по подразбиране и да преинсталирате

продукта.

IPsec/Firewall

(Само за някои HP Jetdirect модели)

Разгледайте или конфигурирайте правила за Firewall или IPsec/Firewall.

Агент за съобщаване

(Само за някои HP Jetdirect модели)

Активиране или деактивиране на агента за съобщаване на HP устройство,

настройка на конфигуриращия сървър и конфигуриране на взаимното

удостоверяване чрез сертификати.

Статистика за мрежата

Показване на статистика на мрежата, събрана и съхранявана на сървъра за печат

HP Jetdirect.

Информация за протоколи

Преглед на списък с настройки на конфигурация на мрежата в сървъра за печат на

HP Jetdirect за всеки протокол.

Configuration Page (Страница с

конфигурацията)

Преглед на страницата с конфигурация на HP Jetdirect, която съдържа информация

за състояние и конфигурация.