HP LaserJet Enterprise M605 series - Списък Other Links (Други връзки)

background image

Списък Other Links (Други връзки)

ЗАБЕЛЕЖКА:

Конфигурира кои връзки се показват в списъка Other Links (Други връзки) с помощта на

менюто Edit Other Links (Редактиране други връзки) в раздела General (Общи). Връзките по

подразбиране са следните.

Таблица 5-8

Списък на вграден уеб сървър на HP Other Links (Други връзки)

Меню

Описание

Product Support (Поддръжка на

продукта)

Свързва се със сайта за поддръжка на продукта, за да потърсите помощ по

различни теми.

Shop for Supplies (Купуване на

консумативи)

Свързва се с уеб сайта на HP SureSupply за информация относно закупуване на

оригинални HP консумативи, като например тонер касети и хартия.

HP Instant Support (Незабавна

поддръжка на HP)

Свързване с уеб сайта на HP, за да намерите решения на проблеми с продукта.

74

Глава 5 Управление на продукта

BGWW