HP LaserJet Enterprise M605 series - Раздел Troubleshooting (Отстраняване на проблеми)

background image

Раздел Troubleshooting (Отстраняване на проблеми)

Таблица 5-4

Раздел Troubleshooting (Отстраняване на проблеми) на вградения уеб сървър на HP

Меню

Описание

Общо отстраняване на проблеми

Изберете от различни отчети, които помагат при решаването на проблеми с

продукта.

Онлайн помощ

Получаване на QR кодове и уеб връзки към страниците с решения за продукта.

Диагностични данни

ЗАБЕЛЕЖКА:

Тази опция е достъпна

само ако е зададена администраторска

парола в раздела Security (Защита).

Експортиране на информация за продукта към файл, който може да бъде полезен

за подробен анализ на проблеми.

Calibration/Cleaning (Калибриране/

почистване)

(Само за продукти, работещи с цвят)

Активирайте функцията за автоматично почистване, създавайте и отпечатайте

почистваща страница и изберете опция за незабавно калибриране на продукта.

BGWW

Разширена конфигурация чрез вградения уеб сървър на HP (EWS)

71

background image

Таблица 5-4

Раздел Troubleshooting (Отстраняване на проблеми) на вградения уеб сървър на HP

(продължение)

Меню

Описание

Firmware Upgrade (Надстройване на

фърмуера)

Изтеглете и инсталирайте файлове за надстройване на фърмуера на продукта.

Restore Factory Settings

(Възстановяване на фабричните

настройки)

Възстановява настройките на устройството към фабричните настройки по

подразбиране.