HP LaserJet Enterprise M605 series - Раздел Security (Защита)

background image

Раздел Security (Защита)

Таблица 5-5

Раздел Security (Защита) на вградения уеб сървър на HP

Меню

Описание

General Security (Обща защита)

Настройки за обща защита, включително следните:

Конфигурирайте администраторска парола, за да можете да ограничите

достъпа до определени функции на продукта.

Задайте PJL парола за обработка на PJL команди.

Задайте защита за достъп до файловата системата и надстройка на фърмуера.

Можете да разрешите или забраните USB порта за хост на контролния панел

или порта за USB връзки на форматиращото устройство за директен печат от

компютър.

Преглед на състоянието на всички настройки за защита.

Access Control (Управление на достъпа) Конфигурирайте достъпа до функциите на продукта за конкретни лица или групи и

изберете метода, който лицата да използват, за да се регистрират в продукта.

Protect Stored Data (Защита на

съхранените данни)

Можете да конфигурирате и управлявате вътрешния твърд диск за продукта.

Можете да конфигурирате настройките за заданията, съхранени на твърдия диск

на продукта.

Certificate Management (Управление на

сертификати)

Можете да инсталирате и управлявате сертификатите за защита за достъп до

продукта и мрежата.

Защита на уеб услуги

Позволете на ресурси от този продукт да бъдат достъпни от уеб страници от

различни домейни. Ако няма добавени сайтове към списъка, тогава всички сайтове

са надеждни.

Автотест

Уверете се, че функциите за защита работят според очакваните системни

параметри.