HP LaserJet Enterprise M605 series - Раздел HP Web Services (Уеб услуги на HP)

background image

Раздел HP Web Services (Уеб услуги на HP)

Използвайте раздела HP Web Services (Уеб услуги на HP), за да конфигурирате и разрешите уеб

услугите на HP за това устройство. Необходимо е да разрешите уеб услугите на HP, за да използвате

функцията HP ePrint.

72

Глава 5 Управление на продукта

BGWW

background image

Таблица 5-6

Раздел Networking (Работа в мрежа) на вградения уеб сървър на HP

Меню

Описание

Настройка на уеб услуги

Свържете този продукт към HP Connect по интернет чрез активиране на уеб

услугите на HP.

Уеб прокси

Конфигурирайте прокси сървър, ако възникнат проблеми с активирането на уеб

услуги на HP или свързването на продукта с интернет.

Отстраняване на проблеми при HP-ePrint Активиране на опции за разрешаване на проблеми при свързването към услуги на

HP за електронно печатане ePrint.