HP LaserJet Enterprise M605 series - Раздел General (Общи)

background image

Раздел General (Общи)

Таблица 5-2

Раздел General (Общи) на вградения уеб сървър на HP

Меню

Описание

Alerts (Предупреждения)

Задаване на имейл предупреждения за различни събития за продукта и

консумативите.

Control Panel Administration Menu

(Меню Администриране на контролния

панел)

Показва структурата на меню

Administration (Администриране)

на контролния

панел.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Конфигурирането на настройките на този екран или на вграденият

уеб сървър на HP предлага по-разширени опции за конфигурация от достъпните в

менюто

Administration (Администриране)

.

AutoSend (Автоматично изпращане)

Конфигуриране на продукта за изпращане на автоматични имейл съобщения за

конфигурирането на продукта и консумативите до конкретни имейл адреси.

Edit Other Links (Редактиране на други

връзки)

Добавяне или персонализиране на връзка към друг уеб сайт. Тази връзка се показва

в областта Other Links (Други връзки) на всички страници на вградения Уеб сървър

на HP.

Ordering Information (Информация за

поръчка)

Въведете информация за поръчката на печатащи касети за смяна. Тази

информация се показва на страницата със състоянието на консумативите.

Device Information (Информация за

устройството)

Позволява ви да именувате продукта и да му присвоявате инвентарен номер.

Въведете името на основното лице за контакти, което ще получава информация за

продукта.

Language (Език)

Изберете езика, на който ще се показва информацията във вградения уеб сървър

на HP.

Date and Time (Дата и час)

Въведете датата и часа или ги синхронизирайте със сървър за време в мрежата.

Energy Settings (Настройки за енергия)

Въведете или променете време за събуждане, време за заспиване и изчакване за

заспиване за продукта. Изберете различен график за всеки ден от седмицата и за

почивните дни.

Изберете кои взаимодействия с продукта да го събуждат от спящ режим.

Backup and Restore (Архивиране и

възстановяване)

Създайте архивен файл с данните за продукта и потребителите. Ако е необходимо,

използвате този файл, за да възстановите данните в продукта.

Restore Factory Settings

(Възстановяване на фабричните

настройки)

Възстановява настройките на устройството към фабричните настройки по

подразбиране.

Solution Installer (Инсталиране на

решения)

Инсталирайте софтуерни програми от други доставчици, с които можете да

разширите функционалните възможности на продукта.

70

Глава 5 Управление на продукта

BGWW

background image

Таблица 5-2

Раздел General (Общи) на вградения уеб сървър на HP (продължение)

Меню

Описание

Firmware Upgrade (Надстройване на

фърмуера)

Изтеглете и инсталирайте файлове за надстройване на фърмуера на продукта.

Statistics Services (Статистически

услуги)

Осигурява информация за свързване за услуги за статистика на заданията на други

производители.