HP LaserJet Enterprise M605 series - Въведение

background image

Въведение

Как да получите достъп до вградения уеб сървър на HP (EWS)

Функции на вградения уеб сървър на HP

Използвайте вградения уеб сървър, за да управлявате функциите за печат от компютър вместо от

контролния панел на продукта.

Преглед на информацията за състоянието на принтера

Определяне на оставащото време до изчерпване на всички консумативи и поръчване на нови

Преглед и промяна на конфигурацията на тавите

Преглед и промяна на конфигурацията на менюто на контролния панел на принтера

Преглед и отпечатване на вътрешни страници

Получаване на уведомявания за събития, свързани с принтера и консумативите

Преглед и промяна на конфигурацията на мрежата

Вграденият уеб сървър на HP работи, когато продуктът е свързан към мрежа по протокол IP.

Вграденият уеб сървър на HP не поддържа свързване на продукта по протокол IPX. Не ви е необходим

достъп до интернет, за да отваряте и използвате вградения уеб сървър HP.

Когато продуктът се свърже в мрежата, вграденият уеб сървър на HP става автоматично достъпен.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Вграденият уеб сървър на HP не е достъпен извън защитната стена на мрежата.