HP LaserJet Enterprise M605 series - Отваряне на HP Utility

background image

Отваряне на HP Utility

1.

На компютъра отворете менюто System Preferences (Предпочитания за системата), след което

щракнете върху Print & Fax (Печат и факс), Print & Scan (Печат и сканиране) или Printers &

Scanners (Принтери и скенери).

2.

Изберете продукта от списъка.

3.

Щракнете върху бутона Options & Supplies (Опции и консумативи).

4.

Щракнете върху раздела Utility (Помощна програма).

5.

Щракнете върху бутона Open Printer Utility (Отваряне на помощна програма за принтера).