HP LaserJet Enterprise M605 series - Разширена конфигурация с HP Utility за OS X

background image

Разширена конфигурация с HP Utility за OS X

Използвайте HP Utility, за да проверите състоянието на продукта или за да видите или смените

настройките на продукта от компютъра.

Използвайте HP Utility, когато продуктът е свързан с USB кабел или е свързан към мрежа, базирана на

TCP/IP.