HP LaserJet Enterprise M605 series - Въведение

background image

Въведение

Печат с EconoMode

Настройте таймерът спящ режим и конфигурирайте продукта да използва мощност от 1 ват или

по-малко