HP LaserJet Enterprise M605 series - Промяна на името на принтера в мрежата

background image

Промяна на името на принтера в мрежата

За да промените името на принтера в мрежата, за да бъде идентифициран еднозначно, използвайте

вградения уеб сървър на HP.

1.

Отворете вградения уеб сървър на НР (EWS):

BGWW

Конфигуриране на настройките на IP мрежа

77

background image

а.

контролни панели с 4 реда: Погледнете дисплея на контролния панел, за да видите IP

адреса.

Контролни панели със сензорен екран: От началния екран на контролния панел на продукта

докоснете бутона за мрежа , за да намерите IP адреса на продукта.

б.

Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или име на хост точно така,

както се показва на контролния панел на продукта. Натиснете клавиша

Enter

от

клавиатурата на компютъра. Отваря се (EWS).

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако уеб браузърът показва съобщение: There is a problem with this website’s

security certificate (Има проблем със сертификата за защита на този уеб сайт) при опит за

отваряне на EWS, щракнете върху Continue to this website (not recommended) (Продължете

към този уеб сайт (не се препоръчва)).

Ако изберете Continue to this website (not recommended) (Продължете към този уеб сайт

(не се препоръчва)), това няма да навреди на компютъра, докато навигирате в рамките на

EWS за този продукт на HP.

2.

Отворете раздела General (Общи).

3.

На страницата Device Information (Информация за устройството) името по подразбиране на

продукта е в полето Device Name (Име на устройството). Можете да промените това име, за да

идентифицирате еднозначно този принтер.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Попълването на останалите полета на тази страница не е задължително.

4.

Кликнете върху бутона Apply (Приложи), за да запазите промените.