HP LaserJet Enterprise M605 series - Преглед или промяна на мрежови настройки

background image

Преглед или промяна на мрежови настройки

Можете да използвате вградения уеб сървър на HP, за да прегледате или смените настройките на IP

конфигурацията.

1.

Отворете вградения уеб сървър на НР (EWS):

а.

контролни панели с 4 реда: Погледнете дисплея на контролния панел, за да видите IP

адреса.

Контролни панели със сензорен екран: От началния екран на контролния панел на продукта

докоснете бутона за мрежа , за да намерите IP адреса на продукта или име на хост.

б.

Отворете уеб браузър и в адресното поле въведете IP адреса или име на хост точно така,

както се показва на контролния панел на продукта. Натиснете клавиша

Enter

от

клавиатурата на компютъра. Отваря се (EWS).

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако уеб браузърът показва съобщение: There is a problem with this website’s

security certificate (Има проблем със сертификата за защита на този уеб сайт) при опит за

отваряне на EWS, щракнете върху Continue to this website (not recommended) (Продължете

към този уеб сайт (не се препоръчва)).

Ако изберете Continue to this website (not recommended) (Продължете към този уеб сайт

(не се препоръчва)), това няма да навреди на компютъра, докато навигирате в рамките на

EWS за този продукт на HP.

2.

Щракнете върху раздела Networking (Работа в мрежа), за да получите информация за мрежата.

Променете настройките според необходимостта.